על פי דו”ח האבטלה הרבעוני של הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור האבטלה בעזה ברבעון השני לשנת 2022 עמד על 44.1%, ירידה של 2.5% לעומת הרבעון הקודם (אז עמדה האבטלה על 46.6%). בגדה המערבית נרשמה ברבעון זה אבטלה של 13.8%.  

ברבעון השני לשנה נרשמה ירידה נוספת בשיעור ההשתתפות בכח העבודה ברצועה, כלומר אחוז האנשים בגילאי עבודה, מתוך כלל האוכלוסייה, הנספרים כמועסקים או כמי שחיפשו אקטיבית עבודה בשלושת השבועות שקדמו למדגם הלמ”ס. שיעור ההשתתפות עמד ברבעון זה על 39.6%, ירידה של 1.7% מהרבעון הקודם. הירידה במספר המשתתפות והמשתתפים בכח העבודה לעומת הרבעון הקודם נרשמה הן בקרב נשים (ירידה של 6%) והן בקרב גברים (ירידה של 2%). 

למרות שחלה עלייה קטנה של 3,800 במספר המועסקים בעזה לעומת הרבעון הקודם, בתחום החקלאות והדיג חלה ירידה של 2,561 מועסקים, שמהווים 13% מהעובדים בענפים אלו. מספר הנשים המועסקות בעזה פחת ב-1,700 ברבעון זה לעומת הרבעון הקודם של השנה. 

בקרב צעירים בעזה (גילאי 15-29) שיעור האבטלה עמד ברבעון זה על 59.1%, לעומת 62.5% ברבעון הקודם, ו-61.9% ברבעון המקביל של השנה שעברה.   

שיעור האבטלה בקרב נשים בעזה עדיין גבוה בהרבה מהאבטלה בקרב גברים, ועמד ברבעון השני לשנה על 65.1% לעומת 65.6% ברבעון הקודם, ו-64ברבעון המקביל ב-2021. הפער הגדול בין אחוזי האבטלה בגדה ובעזה נשמר גם בקרב נשים: בגדה אחוז הנשים המובטלות עמד ברבעון זה על 22%.  

 נכון לרבעון השני של 2022, 32.4% מהמועסקים בעזה עובדים בסקטור הציבורי, עבור הרשות הפלסטינית או הרשויות המקומיות ברצועה ומרוויחים בממוצע 90.7 שקלים ביום. מזה תקופה ארוכה שעובדים אלו מקבלים משכורות חלקיות בלבד. רובם המכריע (88%) של העובדים בסקטור הפרטי בשכר ברצועת עזה משתכרים בפחות משכר מינימום לחודש (1,880 ₪). השכר היומי הממוצע של עובד ברצועה עמד ברבעון השני לשנה על 35בלבד.