הכרה בתושבות

ישראל, ששולטת במרשם האוכלוסין של השטחים, מסרבת מאז שנת 2000 לאפשר לתושבי הרצועה לשנות את המען הרשום בתעודת הזהות שלהם למען בגדה המערבית, גם אם הם חיים בגדה שנים רבות. החל מדצמבר 2007 החלה ישראל לדרוש מתושבים פלסטינים שמענם רשום בעזה להשיג "היתרי שהייה", על מנת שיוכלו להישאר בגדה המערבית. הקריטריונים לקבלת היתר מגבילים ביותר, ועל המבקש להוכיח כי הוא שוהה בגדה לפני שנת 2000; נשוי לתושב/ת פלסטיני/ת שמענו/ה רשום בגדה המערבית וגם הורה לילדים, ומוכיח את קיומן של נסיבות הומניטריות יוצאות דופן. תושבים שמענם הרשום הוא עזה, ושאינם מחזיקים בהיתרים כאלה, שוהים בגדה המערבית באופן בלתי חוקי לשיטת ישראל, וככאלה הם עלולים להיות מורחקים לעזה.