“בהפצצות הישראליות התמלאתי בפחד גדול ועמוק. פחדתי על גופי, על נפשי, על ההרס בחלקות המלונים והגזרים ששתלנו בעמל, על ההפסדים העצומים שנגרמו לנו, על כך שלא יישאר לנו ממה לחיות…