גישה לחינוך 2

ברצועה פועלות חמש אוניברסיטאות וכמה מכללות להכשרה מקצועית, שנהגו לקיים פעילויות משותפות עם אוניברסיטאות בגדה המערבית, אך אלה הופסקו עם הגבלת חופש התנועה בין הרצועה לגדה ב-2007. האוניברסיטאות סובלות מאז גם ממחסור בספרים, במכשור ובציוד מעבדה, אשר בעבר הוכנסו מהגדה. כמו כן, סטודנטים מעזה לא מקבלים היתר ללמוד באוניברסיטאות בגדה מאז שנת 2000. בתי הספר בעזה סובלים אף הם, שכן מאז 2007 לא נבנו בתי ספר ממלכתיים חדשים ברצועה, בשל האיסור על הכנסת חומרי בניין אליה.

תפריט נגישות