היום בבית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית המשפט לימאות: דיון בעתירת “מדינת ישראל נגד הסירה”

סיפרנו לאחרונה את סיפורה של סירת דיג שנתפסה על ידי חיל הים הישראלי בים של עזה (לינק בתגובות). הסירה עומדת מאז בליבו של מאבק משפטי עקרוני שאנו מנהלים יחד עם “עדאלה”, הנוגע לסמכות של ישראל לאכוף הגבלות על גישה לים ברצועה, ולחוקיות ההגבלות שהיא אוכפת שם דרך קבע.

חיל הים תפס את הסירה בשטח הימי של עזה בפברואר 2022 בטענה שהפרה את ההגבלות שאוכפת שם ישראל. לאחר מכן, הגישה המדינה בקשה חריגה, ראשונה מסוגה, לבית המשפט לימאות בחיפה: לאפשר לישראל להחרים את הסירה לצמיתות. “גישה” ו”עדאלה”, המייצגים את בעל הסירה, הגישו בקשה לסילוק על הסף של בקשת ההחרמה.

בעוד הליך זה מתנהל, בנובמבר 2022, תפס חיל הים סירת דיג נוספת, השייכת לדייג אחר מאותה משפחת דייגים ותיקה מהרצועה. במהלך התפיסה האלימה, אחד הדייגים נורה בצווארו ובפניו ונלקח לבית חולים בישראל. יתר הדייגים שהיו על הסירה נלקחו למעצר בישראל ושוחררו לביתם בעזה למחרת. המדינה הגישה לבית המשפט לימאות בקשה להחרים גם את הסירה הזאת לצמיתות.

גם במקרה זה הגשנו יחד עם “עדאלה” בקשה לסלק את בקשת המדינה על הסף. חזרנו וטענו כי ההגבלות שישראל כופה בשטחה הימי של הרצועה אינן חוקיות על פי הדין הבינלאומי והדגשנו כי אין לבית המשפט סמכות לדון בבקשות להחרים לצמיתות סירות שישראל תופסת בו.

ב-23 בינואר התקיים בבית המשפט לימאות דיון מאוחד בשני התיקים. בית המשפט לא הכריע בטענותינו באשר לחוסר סמכותו לדון בבקשת המדינה להחרים את הסירות ולחוסר סמכות המדינה לנקוט בצעד מסוג זה. במקום זאת, בית המשפט קבע מועד נוסף לדיון במטרה לבחון אם הצדדים יוכלו להגיע להסכמה על העובדות. בשבועות שחלפו מאז הדיון הגשנו לבית המשפט תצהירים בשם הדייגים, המפרטים את התנכלות חיל הים כלפיהם. המדינה, מצידה, הודיעה לבית המשפט כי היא איננה מעוניינת לשמוע את עדויותיהם בבית המשפט.

בדיון הנוסף, שהתקיים היום בחיפה, בית המשפט לא נדרש לגופן של הטענות שהעלינו לעניין היעדר סמכותו לדון בתיק. בסוף הדיון נקבע שהמדינה תגיש תצהיר אודות הטעמים העומדים בבסיס המגבלות הימיות שהיא אוכפת מול חופי עזה.

המדינה אינה חולקת על העובדה שהדייגים על שתי הסירות שנתפסו ביצעו עבודות דיג לצורך פרנסה. למרות זאת, היא מבקשת לפגוע בהם, בפרנסתם ובביטחון התזונתי של משפחותיהם. הדין הבינלאומי מעניק הגנות מיוחדות, שכל מדינות העולם מכירות בהן, לאזרחים שאינם משתתפים בלחימה ולסירות דיג המבצעות פעולות דיג לצורכי מחיה. ישראל מנסה למעשה לאיין את ההגנות הללו, תוך עיוות של הדין הבינלאומי, ובתוך כך, לפגוע בצורה ישירה באזרחים ולשלול את אמצעי פרנסתם ותזונתם של עשרות אנשים, החיים ממילא במצב של עוני קשה.

אנו שבים ומתריעים: אם יקבע בית המשפט לימאות כי יש למדינה סמכות להחרים לצמיתות סירות דיג של דייגים מעזה, ייקבע בכך תקדים מסוכן שיספק לישראל אמצעי נוסף לפגיעה בתושבי הרצועה ויחריף לאין שיעור את הפגיעה בענף הדיג של עזה.

לפרטים נוספים על המקרה, לחצו כאן.