כמו בשגרה, כך גם ביום חתונה, משפחות פלסטיניות המפוצלות בין הגדה, עזה, וישראל כפופות למדיניות הישראלית המונעת מהם לקיים חיי משפחה ואף להיפגש. במקרים רבים המשפחה נאלצת לדחות את מועד החתונה פעם אחר פעם בהתאם למענה מהרשויות הישראליות לבקשותיהם של קרובי המשפחה מהרצועה להגיע לחגיגות, בתקווה שהם יוכלו לנכוח.  

סובחייה (שם בדוי) היא פלסטינית תושבת עזה, אם לשלושה וסבתא לנכדות ונכדים המחזיקים באזרחות ישראלית ומתגוררים בישראל. בשל משטר ההיתרים שכופה ישראל, סובחייה לא יכולה לפגוש את ילדיה ונכדיה אלא בנסיבות נדירות בהן מאפשרת ישראל הגשת בקשה להיתר: חתונה או מחלה קשה של מי מהם וגם אז, רק לכמה ימים. בסוף חודש יולי, הגישה סובחייה בקשה להיתר בשביל לצאת מעזה לחתונת נכדתה, הבת של בתה, שתיערך בסוף אוגוסט בישראל. לאותה החתונה ביקש להגיע גם ג’מיל (שם בדוי), סב הכלה מצד אביה, המתגורר בעזה ומפוצל אף הוא מארבעת ילדיו ונכדיו שגרים בישראל. 

ימים בודדים לאחר שסובחייה וג’מיל הגישו את בקשותיהם דרך הוועדה האזרחית הפלסטינית בעזה, קיבלו כל אחד מהם סירוב “מטעמים ביטחוניים” מהרשויות בישראל, ללא כל נימוק או הסבר. הסירוב ה”ביטחוני” נדמה תמוה ושרירותי שהרי לשניהם אושרה בעבר יציאה מעזה לישראל: ג’מיל יצא ב-2021, לראשונה מאז הידקה ישראל את הסגר על עזה, לחתונת נכדו, וסובחייה יצאה מהרצועה ב-2016 וב-2021 לחתונות של שתיים מנכדותיה בישראל. עבור כל אחד מהם, מדובר היה בהזדמנויות נדירות ויקרות-ערך להתראות עם קרוביהם. שניהם, כל אחד בנסיבותיו שלו, בחרו להישאר בישראל מעבר לתקופה המצומצמת שאיפשרו היתריהם, שהות “בלתי-חוקית” מנקודת מבטן של הרשויות הישראליות, שבסופה חזרו לביתם שבעזה מרצונם. 

בסוף חודש יולי, הגשנו שתי עתירות, האחת בשם סובחייה והשנייה בשם ג’מיל. בעתירות התייחסנו לפרקטיקה השכיחה של הטלת מניעהביטחונית כאמצעי ענישה פסול, בין היתר בעקבות שהות בישראל או בגדה המערבית ללא היתר ישראלי. ישראל מטילה בשגרה רבבות “מניעות ביטחוניות על פלסטינים תושבי עזה על לא עוול בכפם, ללא כל הסבר באשר לסיבה להטלת המניעה. לרובם אין אפשרות לערער עליהן או להתגונן מפני הכתמת שמם. לפעמים מספיק שלמגיש הבקשה יש קרוב משפחה שהפר נהלים ישראליים, על מנת שתשלול לו ישראל את הגישה – לטיפול מציל חיים, לפרידה מקרוב משפחה גוסס, או כמו במקרה של סובחייה וג’מיל, למימוש הקשר המשפחתי, שהיכולת לממשה מוגבל ומצומצם ממילא בשל הסגר הבלתי-חוקי ו”מדיניות הבידול” ההרסנית שאוכפת ישראל. 

בעקבות הגשת העתירות, הודיעה הפרקליטות כי מניעתו של ג’מיל הוסרה ויציאתו לחתונה אושרה בכפוף לחתימה על התחייבות שיחזור לעזה מיד אחרי ימי האירוע. ביטול המניעה כלא הייתה מצביעה על כך שלא היה לה כל בסיס מלכתחילה. במקרה של סובחייה, הורה בית המשפט למדינה להשיב לעתירה עד ה-8.8. דיון בעתירה צפוי להתקיים ב-10.8.