בעזה יותר מ-900 אלף נשים, רבות מהן צעירות ומשכילות. הן אוצרות פוטנציאל לתעסוקה, ליוזמה ולשינוי עמוק, אך הסגר והמגבלות שמוטלות עליהן מרחיקות את התקווה הזאת. שיעור האבטלה של נשים בעזה עומד על למעלה מ-65 אחוז, לעסקים קטנים אין סיכוי של ממש להתרחב, ומכיוון שגברים רבים לא מוצאים עבודה, פחות הזדמנויות נפתחות בפני נשים. רק נשים ספורות עומדות בקריטריונים שקבעה ישראל לקבלת היתר סוחרת לנסיעה דרך מעבר ארז. יותר נשים מקימות עסקים קטנים, עוסקות בחינוך ובריאות או עובדות בארגוני חברה אזרחית – תחומים שישראל לרוב לא מכירה בצורך של העובדות בהם לקבל היתרי יציאה.

לקריאת הדו”ח (PDF)