מינואר 2022 מסרב משרד התיאום והקישור (מת”ק) עזה, הגוף האחראי על טיפול בבקשות להיתרים של פלסטינים החיים ברצועת עזה, לספק לארגוני זכויות אדם ועורכי דין נוספים המייצגים מבקשי היתרים ברצועה תשובות באשר לטיפולו בבקשות ובהחלטות המתקבלות בהן. בתגובה לפניות שנשלחות אליו בחצי שנה האחרונה מבאי כוחם של התושבים, עונה המת”ק לרוב בתשובה אוטומטית המפנה אותם לוועדה האזרחית הפלסטינית, גוף של הרשות הפלסטינית היושב בעזה, לצורך בירור במצב הבקשה. זאת למרות שהוועדה האזרחית הפלסטינית משמשת רק כצינור להעברת בקשות התושבים לצד הישראלי וליידועם בהחלטות המתקבלות בישראל ואינה מייצגת את מבקשי ההיתרים. התנהלות זו גורמת לעיכובים ארוכים אפילו יותר מהרגיל במענה מישראל לבקשות של פלסטינים להיתרים, אף במקרים הומניטריים דחופים ותוך סיכון חמור לחיים והפרת זכויות יסוד. 

מדי שנה מסרב המת”ק לאלפי בקשות להיתרים מתושבי הרצועה, או שהוא אינו עונה להן כלל, מה שמהווה בפועל סירוב לבקשה. פעמים רבות רק הליכים משפטיים שבהם נוקטים ארגוני זכויות אדם ועורכי דין נוספים המייצגים את התושבים מול המת”ק מסייעים לקבלת ההיתר ולמימוש זכויותיהם הבסיסיות. עד ינואר 2022, כל עוד הבקשה להיתר הוגשה דרך הוועדה האזרחית הפלסטינית בעזה, תנאי המתמלא בשגרה ממילא, המת”ק השיב לפניות מבאי-כוחם של התושבים לגבי בקשות שסורבו, או שלא התקבל בהן מענה כלל.

בפברואר האחרון שיגרו ארגוני זכויות האדם אל מיזאן, גישה, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם פניית קדם-בג״ץ בהולה למחלקת בג”צים בפרקליטות המדינה בדרישה לביטול סירוב המת”ק לענות לפניות מבאי-כוחם של התושבים. הארגונים הדגישו בפנייתם כי התנהלות זו מונעת בפועל מתושבי הרצועה גישה לטיפולים רפואיים דחופים ומצילי חיים שאינם זמינים ברצועה ולמימוש צרכים הומניטריים דחופים נוספים. בנוסף, הארגונים התריעו כי היא מהווה התנערות מחובותיו של המת”ק והפרה בוטה של זכויות התושבים לייצוג משפטי ולהליך הוגן. עקב הפניה, טענו הרשויות הישראליות כי מתגבשת תשובה לדרישות הארגונים וכי בינתיים יענו לפניותיהם בנוגע ליציאה מהרצועה לטיפולים רפואיים דחופים. חרף ההבטחות, נמשכו עיכובים קשים במענה גם במקרים הומניטריים קשים אלה. בשלהי מרץ האחרון מתה ברצועה התינוקת פטמה ג’לאל אל-מסרי, לאחר שישראל מנעה ממנה גישה לבית חולים מחוץ לרצועה לצורך טיפול במום בליבה.

בתגובתו לדרישת הארגונים, אשר התמהמהה עד אמצע אפריל, מסר מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש) בשם המת”ק, היושב תחתיו, כי המת”ק יענה לפניות מבאי כוחם של תושבי הרצועה אך ורק במקרים ספורים ומוגבלים, בהם מקרים רפואיים דחופים ומצילי חיים. בכך מתנער המת”ק רשמית מאחריותו ומחובותיו כרשות מנהלית הנדרשת על פי חוק לבחון פניות המגיעות אליה ולתת בהן מענה. נכון להיום, המת”ק ממשיך להתעלם מפניות רבות שנשלחות אליו מבאי-כוחם של תושבי הרצועה ומפנה אותם אוטומטית לוועדה האזרחית הפלסטינית אף במקרים שהוא עצמו מגדיר כרפואיים דחופים והומניטריים.

ישראל פוגעת בשגרה בזכויות היסוד של פלסטינים תושבי עזה, מחציתם ילדים, וזאת בניגוד לחובתה, ככוח כובש, לשמור עליהן. סירוב המת”ק לתקשר עם באי כוחם מותירה אותם חשופים מתמיד לאלימות הבירוקרטית המובנית במשטר ההיתרים הישראלי. התנהלות זו, בשילוב ההיעדר השיטתי במענה מצדו לבקשותיהם להיתרים, מחריפה את הפגיעה בזכויותיהם ומסכנת את חייהם. יש לשים לה סוף, ומיד.