על פי דיווח של משרד החקלאות הפלסטיני בעזה, ביום שני (7.11) ישראל הפסיקה כל שיווק של דגים מרצועת עזה לגדה המערבית, זאת לאחר שביום ראשון (6.11) נתפסה משאית נושאת דגים במחסום רנתיס, כשהיא בדרכה מהגדה לישראל. ישראל אוסרת על מכירת דגים מעזה בישראל ומאפשרת זאת רק בגדה. לדברי סוחרים מהרצועה, שלשום שווקו 30 משטחי דגים מהרצועה לגדה המערבית. 

החלטת הרשויות הישראליות לעצור את השיווק מהרצועה היא צעד ענישתי ובלתי חוקי, שננקט על ידן כבר בפעם השנייה מאז אמצע אוגוסט, תוך פגיעה קשה נוספת בפרנסתם של סוחרים ודייגים מהרצועה על אף שהשלכותיו הקשות עליהם ידועות היטב לגורמים בישראל 

ב– 14.8.22 ולמשך יותר משלושה שבועות  חסמה ישראל כליל שיווק של דגים מרצועת עזה בגדה המערבית. על פי הודעת משרד החקלאות הישראלי, האיסור על השיווק הוטל עקב אירוע בו נתפסה בישראל משאית שהובילה דגים מהרצועה באופן שלפי הרשויות בישראל אינו תואם את נהלי השינוע של סחורות מעזה בתחומה. לאחר תפיסת המשאית, ישראל השמידה את תכולתה – כ-13 טון דגים 

על אף שטענותיה של ישראל הופנו אז בפועל כנגד חברת ההובלה הישראלית, המדינה בחרה, כהרגלה, להעניש דווקא את תושבי עזה, ובייחוד את הדייגים וסוחרי הדגים ברצועה.  

אלפים המתפרנסים מענף הדיג ברצועה מתמודדים דרך קבע עם הגבלות שמשיתה ישראל על הגישה לים בעזה; עם שיטות האכיפה האלימות של חיל הים הישראלי בשטחה הימי של הרצועה, הכוללות תפיסה והחרמה של סירות דיג, מעצרים ושימוש בירי חי כלפי דייגים; וכן עם הגבלות שמטילה ישראל על כניסת ציוד חיוני לרצועה ועל הוצאת סחורות לשיווק מחוצה לה. לפי נתוני ארגון זכויות האדם אל מיזאן, בין החודשים ינואר-אוקטובר 2022 נרשמו למעלה מ-400 אירועי אלימות ושימוש בירי חי של חיל הים הישראלי כנגד דייגים, כ-54 מעצרים (עלייה של 350% לעומת כל שנת 2021), ו-19 סירות הוחרמו 

ב-28.8 שיגרנו מכתב לשר הביטחון, למתאם פעולות הממשלה בשטחים ולמנהל היחידה לאכיפה במשרד החקלאות, בו הדגשנו כי המניעה הגורפת על הוצאת דגים מעזה לשיווק בגדה חורגת מגדר הסביר ואינה מידתית, וכי צעד זה מהווה ענישה קולקטיבית אסורה על פי חוק. 

שיווק הדגים מהרצועה חודש רק בתחילת ספטמבר. סוחרי הדגים בעזה דיווחו כי על פי הודעת הרשויות הישראליות השיווק שהוחזר יוגבל במכסה של 5 טון דגים בשבוע. בהמשך, הסוחרים עודכנו כי המכסה תעמוד על 40 טון דגים בחודש (עד 10 טון בלבד בשבוע). מכסה צרה זו, שלא הייתה קיימת בעבר, הביאה לפגיעה כלכלית חמורה בדייגים וסוחרים, כמו גם בכלכלה כולה. בין ינואר ליולי 2022, לפני החלטת ישראל מאמצע אוגוסט לעצור ולהגביל את השיווק, יצאו מעזה, בממוצע חודשי, 148 טון דגים למכירה בגדה. המכסה השרירותית שקבעה ישראל מהווה כרבע (27%) מהכמות שיצאה מעזה מדי חודש למכירה בגדה עד אמצע אוגוסט. 

ב-19.9 פנינו שוב לרשויות, הפעם בדרישה לביטול המכסה השרירותית, אשר פוגעת בצורה חמורה, בלתי סבירה ובלתי מידתית במשווקים, בדייגים ובכל ענף הדייג ברצועת עזה, שהוא מקור חיוני של פרנסה ותזונה. הדגשנו כי “מדובר אף בהפרה של החובה לכבד ולשמור על תקינותם של החיים האזרחיים של האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה ובגדה, חובה המעוגנת בהוראות תקנה 43 לתקנות האג“.  פנייה זו טרם נענתה. ב-25.10 שלחנו תזכורת נוספת בטרם נפנה לערכאות המדינה. לא רק שגם פנייה זו לא נענתה, אלא שישראל שוב בחרה לעצור לחלוטין את שיווק הדגים מהרצועה בגדה.