לאחר 104 ימים: מעבר רפיח פתוח היום ומחר לתנועה בשני הכיוונים

המעבר היה סגור בסך הכל במשך 306 ימים במהלך 2015. צילום: גישה

המעבר היה סגור בסך הכל במשך 306 ימים במהלך 2015. צילום: גישה

3 בדצמבר, 2015. מעבר רפיח נפתח היום למשך יומיים לכניסת פלסטינים ממצרים לעזה, וליציאת העומדים בקטגוריות המורשות מהרצועה למצרים: חולים עם הפנייה, סטודנטים, בעלי תושבות זרה ובעלי דרכונים זרים.

המעבר היה סגור ב-48 הימים האחרונים. הפעם האחרונה שבה פעל המעבר היתה באוקטובר, אז נפתח לשלושה ימים, רק לכניסת אנשים לרצועה (4,055 הספיקו לעבור בו). הפעם האחרונה שבה פעל המעבר בשני הכיוונים היתה באוגוסט, לפני 104 ימים.

במהלך 2015 המעבר היה סגור בסך הכל במשך 306 ימים. ממוצע היציאות והכניסות החודשי דרך המעבר ב-11 החודשים הראשונים של השנה עומד על 2,397, זאת לעומת ממוצע חודשי של 40,816 כניסות ויציאות במחצית הראשונה של 2013, אז פעל המעבר באופן סדיר.

במעבר ארז לישראל נרשמו במהלך נובמבר 14,990 יציאות של פלסטינים. 77 אחוזים מהן של סוחרים ושל חולים ומלוויהם. גם במקרה זה מהווה כמות העוברים אחוז מזערי מכחצי מיליון יציאות חודשיות, בתקופה שבה היה המעבר בארז נתון להגבלות פחות חמורות.