בתגובה לעתירת גישה, פרסם הצבא 12 נהלים חדשים

פעימה הראשונה מתוך שלוש. צילום מסך של אחד מנהלי המתפ"ש

פעימה הראשונה מתוך שלוש. צילום מסך של אחד מנהלי המתפ”ש

5 בפברואר, 2015. מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש) פרסם אמש באתר האינטרנט שלו 12 נהלים שעל פיהם הוא פועל. מדובר בפעימה הראשונה מתוך שלוש שאליהן התחייב המתפ”ש בפני בית המשפט, במסגרת עתירת חופש מידע שהגיש ארגון גישה. למרות שהמתפ”ש התחייב לפרסם את הנהלים גם בערבית, עד כה הם פורסמו בעברית בלבד.

ארגון גישה עתר לבית המשפט לפי חוק חופש המידע (עת”מ 51147-05-14 גישה נ’ יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים) בבקשה להורות למתפ”ש לקיים את סעיף 6(א) לחוק ולהעמיד לעיון הציבור את כלל ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן הוא פועל.

בתשובה לעתירה השיבו המשיבים כי הם אינם מתכחשים לחובתם מתוקף חוק חופש המידע לפרסם את כלל הנהלים על פיהם הם פועלים והם מתחייבים לפרסמם עם סיום עבודת המטה שנערכת בימים אלו במשרדיהם, וכי הם כבר פרסמו כ-30 נהלים חדשים בחודש אוקטובר 2014. בית המשפט לא הסתפק באמירה כללית זו וחייב את המשיבים להגיש תכנית פעולה מפורטת של עבודת המטה הנערכת במשרדי המתפ”ש במסגרתה מתכוונים המשיבים לעדכן את הנהלים ולפרסמם באתר היחידה.

ואכן, בתגובת המשיבים מ-3 בדצמבר, 2014, פורטה תכנית לעדכון ופרסום של כ-60 נהלים בעברית ובערבית. במתפ”ש התחייבו לפרסם את הנהלים בתוך חצי שנה ובשלוש פעימות, שהראשונה שבהן היתה אתמול, 4 בפברואר, 2015.

מדובר בהישג תקדימי וחשוב במסגרתו לא רק שהודתה המדינה במחדלה ארוך השנים לעמוד בדרישות חוק חופש המידע אלא אף התחייבה לתקן את דרכיה ולדאוג לפרסום כלל הנהלים המכתיבים את מציאות חייהם של מיליוני תושבים פלסטינים, אזרחים זרים, אזרחים ישראלים וארגונים בינלאומיים.