ללא שינוי ניכר

מתוך יצוא הבטטות השבוע

מתוך יצוא הבטטות השבוע

16 בספטמבר, 2014.  ההקלות המסוימות שעליהן דיווחנו בשבוע שעבר ממקורות פלסטיניים, קיבלו אישור אתמול משהופיעו במסמכי משרד הביטחון, בהם קפיצת גיל ילדים נלווים לביקורים הומניטריים משש ל-15, מכסה של 200 סוחרים שיוכלו לצאת מדי יום והגדלת סך הסוחרים המורשים ביציאה ל-2,000. שינויים מבורכים, גם אם מינוריים לעומת מה שנחוץ להתאוששות רצועת עזה.

מעבר כרם שלום

המעבר חזר לפעילות במתכונת זהה לזו שקדמה לאירוע חטיפת שלושת הצעירים הישראלים באמצע יוני: הוא פתוח חמישה ימים עד שעות אחר-הצהריים לכניסת סחורות אזרחיות, עבור המגזר הפרטי ועבור ארגוני סיוע, ולכניסת דלקים עבור המגזר הפרטי ועבור אונר”א, זאת בנוסף למעט חומרי בניין שנכנסים עבור פרויקטים שמנוהלים על ידי ארגונים בינלאומיים.
ישנה עלייה במספר המשאיות הנכנסות לעזה מאז סיום הלחימה, בעיקר בגלל עלייה בצריכה לאחר תקופת ההסתגרות וההתגוננות, עלייה בצרכי הסיוע ההומניטרי ובגלל כניסת סחורות שעוכבו בנמל אשדוד לאורך כל תקופת הלחימה. מאחר שכבר בשבוע השני של החודש מסתמנת ירידה מסוימת במספר המשאיות, סביר שבהקדם המספרים יחזרו לממוצע.

מעבר רפיח

במהלך אוגוסט, ובשונה מהמתכונת שבה פעל לפני תחילת מבצע “צוק איתן”, מעבר רפיח פתוח ברוב ימי השבוע (כולל שישי ושבת) ליציאת פלסטינים בעלי אזרחות כפולה, בעלי אשרות זרות ותושבות זרה, פצועי הלחימה ועבור מקרים רפואיים דחופים. באוגוסט נרשמו 9,299 יציאות מעזה למצרים, לעומת 3,120 יציאות בממוצע לחודש במחצית הראשונה של 2014, וממוצע של 20,348 יציאות חודשיות במחצית הראשונה של 2013, לפני שינוי השלטון במצרים. על אף שרפיח נפתח כמעט מדי יום באוגוסט, מצרים מאפשרת רק למספר מצומצם של זכאים לעבור וכן מגבילה את מספר הנוסעים שיכולים לעבור מדי יום, בעוד שהביקוש לצאת את הרצועה גדול בהרבה.

חומרי בניין

ב-2 בספטמבר התירה ישראל כניסת חומרי בניין עבור ארגוני סיוע בינלאומיים ועבור רשות המים הפלסטינית. כניסת חומרי בניין לרצועת עזה נאסרה מאז תחילת יולי. בשבועיים הראשונים של ספטמבר נכנסו 25 משאיות מלט עבור ארגוני סיוע בינלאומיים ו-46 משאיות חצץ עבור ארגוני סיוע ורשות המים הפלסטינית.
החומרים ממשיכים לטפטף גם השבוע, אך מדובר בכמויות זעירות לעומת מה שדרוש לצרכי שיקום משמעותי בקצב סביר. עדיין מצפים שהצדדים יגיעו להבנות, שיביאו את ישראל לאפשר זרימה משמעותית של חומרי בניין, ובהם ברזל, לארגונים בינלאומיים, וגם לשוק הפרטי, באופן שגם ירגיע את חששותיה הביטחוניים הלגיטימיים.

ייצוא

אתמול יצאו, לראשונה מאז יוני, משלוחים חקלאיים מהרצועה. אתמול היתה זאת משאית אחת ועליה ארבעה טון בטטות, הפעם הראשונה של ייצוא ירק זה לאירופה. היום יצאה משאית נוספת (4.3 טונות) של בטטות בדרך לאירופה.
מתחילת השנה ועד סוף אוגוסט, הממוצע של יצוא סחורה מרצועת עזה הוא 11 משאיות בחודש, פחות מאחוז אחד (1%) מהממוצע החודשי של המשאיות שיצאו מעזה ערב הטלת הסגר ב-2007.

מים

הושלמה הערכת נזקי הלחימה למערכות חלוקת המים וניקוז השפכים ברצועה. רבע מ-24 תחנות חלוקת המים נהרסו כליל. עוד שש ניזוקו. שתיים מ-21 תחנות טיהור המים נהרסו וארבע נוספות ניזוקו. 11 מכ-200 בארות נהרסו וגם חמישה מ-26 מכלי אחסון מים (באזורים שאינם מחוברים למערכת חלוקת מים בצינורות). 11 מכלים נוספים נפגעו בלחימה.
שלוש מחמש התחנות לטיפול בשפכים ניזוקו, ו-12 מ-45 תחנות שאיבת מי שפכים. כעשרה קילומטרים של צינורות ביוב (מתוך 775 ק”מ) נהרסו וכ-20 קילומטרים נוספים נפגעו.

תחנת הכוח

במהלך מבצע “צוק איתן” הופגזה תחנת הכוח פעמיים. טורבינת קיטור אחת וטורבינת גז אחת נהרסו. שלוש טורבינות הגז האחרות וטורבינת קיטור, שניזוקו, תוקנו. בנוסף, שני מאגרי הדלק הגדולים של התחנה, בנפח 10 מיליון ליטר כל אחד, נהרסו. גם המאגר היומי, שנפחו מיליון ליטר, נפגע ונעשים ניסיונות לתקנו. מאחר ששני המאגרים הגדולים נהרסו, אין יותר אפשרות לאחסן סולר בתחנה עצמה והיא עדיין מושבתת.
בשבוע שעבר הזמינה התחנה מיליון ליטר דלק מהרשות הפלסטינית, במטרה לערוך בדיקה לתפקוד הטורבינות. עד לרגע זה הבקשה טרם נענתה.
הנהלת התחנה מעריכה את ההפסדים שלה כתוצאה מהמבצע בכ-16 מיליון דולר.