בעקבות עתירת גישה: מתאם פעולות הממשלה בשטחים יפרסם דו”חות שנתיים

28 בינואר, 2014. בעקבות עתירת ארגון "גישה", הודה מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) כי לא פרסם דו"חות שנתיים, בניגוד להוראות חוק חופש המידע מ-1998. על פי החוק, החובה להגיש דו"ח שנתי חלה על מתפ"ש כבר משנת 2000, אולם במשך 13 השנים שחלפו מאז לא פרסם מתפ"ש ולו דו"ח שנתי אחד.

ארגון גישה טען, באמצעות עו"ד ד"ר נעמי הגר, כי כגוף שאמון על מדיניות הממשלה בשטחים, מתאם פעולות הממשלה בשטחים פועל בנושאים הנמצאים בלב בעיות המדינה ומעסיקים את אזרחיה, ולכן עליו לנקוט בשקיפות ההכרחית לגבי פעילותו ולגבי בעלי התפקידים בו, על פי חוק, כמו כל רשות ציבורית.

השופטת, ד"ר דפנה אבניאלי, קיבלה בדיון שהתקיים אמש את התחייבות המשיבים לפרסם רטרואקטיבית את תמצית הדו"ח השנתי לשנת 2011, את הדו"ח המלא לשנת 2012, וקבעה כי עליהם לפרסם את הדו"ח השנתי מכאן ולהבא במועד שנקבע בחוק – לא יאוחר מ-1 ביולי בשנה העוקבת. בנוסף, השופטת פסקה כי על המשיבים לשלם לארגון "גישה" 7,500 שקל, הוצאות ושכר טרחה.