בעקבות בקשת חופש מידע של “גישה”: נחשפו מסמכי מדיניות הצבא בנוגע להסדרת מעבר אנשים וסחורות בגדה המערבית וברצועת עזה

25 ביוני, 2013. מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) העביר לידי "גישה" ב-10 ביוני השנה 429 עמודים של מסמכים המפרטים את ההגבלות על רצועת עזה בנוגע למעבר אנשים וסחורות משנת 2011 ועד ה-6 במאי, 2013. זאת, לאחר שארגון "גישה" הגיש למתפ"ש ב-6 במאי השנה בקשה לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 לגילוי מסמכי "סטאטוס הרשאות בסגר" – פקודות המתעדכנות מידי פעם לפעם ומפרטות את ההגבלות החלות על האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית באותה עת במעבר אנשים וסחורות. 

עצם קיומם של מסמכים אלו נחשף לראשונה במסגרת עתירת "גישה" (עת"מ 22775-02-11), אז נמסרו המסמכים המפרטים את המדיניות כלפי רצועת עזה בהגבלת מעבר אנשים וסחורות משנת 2005 ועד שנת 2011. בבקשת חופש המידע שבנדון, נתבקשו המסמכים החל מתאריך המסמך האחרון שנמסר במסגרת העתירה ועד יום מתן המענה לבקשה.

בין 429 העמודים של מסמכי "סטאטוס הרשאות בסגר" שהתקבלו, נמסרו גם מסמכים שכוללים את פרטי המדיניות המונהגת כלפי תושבי הגדה המערבית, ובהם: מספר הפלסטינים אשר מורשים לעבוד בישראל ובהתנחלויות, מספר הסוחרים הפלסטינים אשר מורשים לפעול בישראל, קריטריונים ליציאת תושבים פלסטינים לתפילות בהר הבית, פירוט אוכלוסיות מיוחדות אשר רשאיות להיכנס למזרח ירושלים ועוד.

אנו מצרפים בזאת את מסמכי "סטאטוס הרשאות בסגר" כפי שנתקבלו במסגרת בקשת חופש המידע:

2011
סטאטוס הרשאות בסגר 13.4.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 27.4.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 4.5.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 11.5.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 19.5.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 25.5.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 1.6.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 9.6.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 15.6.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 19.6.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 22.6.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 29.6.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 6.7.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 13.7.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 20.7.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 27.7.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 3.8.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 11.8.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 17.8.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 7.9.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 14.9.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 25.10.2011
סטאטוס הרשאות בסגר 30.11.2011

2012
סטאטוס הרשאות בסגר 20.2.2012
סטאטוס הרשאות בסגר 15.4.2012
סטאטוס הרשאות בסגר 8.5.2012
סטאטוס הרשאות בסגר 21.6.2012
סטאטוס הרשאות בסגר 4.7.2012
סטאטוס הרשאות בסגר 9.8.2012
סטאטוס הרשאות בסגר 6.9.2012
סטאטוס הרשאות בסגר 23.9.2012
סטאטוס הרשאות בסגר 17.12.2012
סטאטוס הרשאות בסגר 18.12.2012
סטאטוס הרשאות בסגר 24.12.2012
סטאטוס הרשאות בסגר 31.12.2012

2013
סטאטוס הרשאות בסגר 29.1.2013
סטאטוס הרשאות בסגר 14.2.2013
סטאטוס הרשאות בסגר 24.2.2013
הנחיות פעילות מעברי רצ"ע-פקודה 26.2.2013
סטאטוס הרשאות בסגר 28.2.2013
חזרה לשגרה של פעילות מעברי רצ"ע-פקודה 3.3.2013
סטאטוס הרשאות בסגר 4.3.2013
סטאטוס הרשאות בסגר 17.3.2013
סטאטוס הרשאות בסגר 19.3.2013
הנחיות פעילות מעברי רצ"ע וצמצום מרחב הדיג-פקודה 21.3.2013
סטאטוס הרשאות בסגר 26.3.2013
סטאטוס הרשאות בסגר 27.3.2013
סטאטוס הרשאות בסגר 7.4.2013
הנחיות פעילות מעברי רצ"ע-פקודה 8.4.2013
פתיחת מעברים ברצ"ע-פקודה 11.4.2013
סטאטוס הרשאות בסגר 14.4.2013
סטאטוס הרשאות בסגר 21.4.2013
הנחיות פעילות מעברי רצ"ע-פקודה 28.4.2013
הנחיות לפתיחת מעברי רצ"ע-פקודה 30.4.2013
סטאטוס הרשאות בסגר 30.4.2013
סטאטוס הרשאות בסגר 5.5.2013
סטאטוס הרשאות בסגר 12.5.2013