נפסקו הוצאות בסך 20,000 שקלים נגד מתפ”ש ורשות האוכלוסין בעתירת “גישה”

21 במאי, 2013. בית המשפט המחוזי בתל-אביב פסק הוצאות בסך 20,000 שקלים נגד מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) ורשות האוכלוסין וההגירה, בעתירת חופש מידע (עת"מ 27605-01-11 גישה נ' יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים). העתירה הוגשה ב-16 בינואר, 2011, על ידי ארגון "גישה" ועמותת "קו לעובד", בדרישה לקבל מידע בנושא מתן היתרי כניסה לישראל לשם תעסוקת עובדים פלסטיניים בישראל.

במהלך שנתיים וחצי של ניהול הליך משפטי הועברו לידי העותרות, טיפין טיפין, נתונים סטטיסטיים באשר למכסות התעסוקה של פלסטינים בישראל והיתרי התעסוקה שהונפקו בפועל מתוכן. כמו כן בעקבות העתירה נחשפו נהלים אשר עד אותה עת היו נסתרים מעיני הציבור. נוכח דרישת העותרות נהלים אלו פורסמו באתרי האינטרנט של הרשות לשימוש הציבור גם בשפה הערבית. 

לאור קבלת המידע המבוקש, בפסק הדין מה-19 במאי, 2013, הורתה השופטת מיכל אגמון-גונן על מחיקת העתירה בשל מיצויה. עם זאת, נוכח העובדה שהעתירה היא הגורם הבלעדי שהניע את המשיבים לפעול למסור את המידע, אשר ממילא היה צריך להימסר על פי חוק, ונוכח הקשיים הרבים שהערימו המשיבים עד שנתקבל לבסוף המידע, נפסקו הוצאות בסך 20,000 ₪ לטובת העותרת.

לקריאת פסק הדין