היחידה לחופש מידע דרשה מאלוף דנגוט לטפל בהתייחסות המתפ”ש לבקשות חופש מידע

היחידה לחופש מידע במשרד המשפטים פנתה לאלוף איתן דנגוט, מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), על מנת שיטפל באופן התייחסות המתפ"ש לבקשות חופש מידע. בדו"ח השנתי של היחידה לחופש מידע נכתב כי "במועד כתיבת הדו"ח טרם הונחה דעת היחידה כי נעשתה פעילות מספקת לשינוי המצב הקיים" וכי היחידה ממשיכה לעקוב אחר הנושא.

בדו"ח מצוין גם כי נגד המתפ"ש הוגשו ב-2012 שמונה עתירות חופש מידע, ונגד משרד הפנים הוגשו עשר עתירות. כמו כן, 154 בקשות חופש מידע הוגשו למשרד הפנים במהלך 2012, אחת מהן של ארגון "גישה". ארגון "גישה" גם שלח שבע בקשות חופש מידע למתפ"ש, אולם המספר הכולל של בקשות חופש מידע שהוגשו למתפ"ש במהלך שנה זו לא מצוין בדו"ח.

חלק ניכר מהעבודה המשפטית של ארגון גישה התבסס במהלך השנה האחרונה על חוק חופש המידע. כך, למשל, הארגון פעל לחשיפת נהלי מעבר ישראלים לרצועה וממנה, השתקעות פלסטינים מהגדה ברצועת עזה, מעבר סטודנטים מהגדה ללימודים בישראל ומעבר פלסטינים דרך גשר אלנבי. לבקשת "גישה" דאג המתפ"ש לפרסם את נוהל המעבר באלנבי בערבית, ושלח ל"גישה" גם את רשימת הקריטריונים למעבר סוחרים מעזה לגדה ולישראל, פירוט הליכי בקשה לשינוי מען במסגרת המחווה המדינית, נתונים לגבי מספר הבקשות שהוגשו ועוד. כאן אפשר לראות את נהלי המתפ"ש שהתקבלו בעקבות בקשות חופש מידע של "גישה".