שיעור האבטלה בעזה ירד ל-31 אחוזים

20 במאי, 2013. שיעור האבטלה בעזה ירד ל-31 אחוזים, לעומת 32.2 אחוזים ברבעון הקודם. שיעור האבטלה בגדה המערבית עומד על 20.3 אחוזים, לעומת 18.3 אחוזים ברבעון הקודם. כך עולה מנתוני לשכת הסטטיסטיקה הפלסטינית לרבעון הראשון של 2013.

שיעור האבטלה הגבוה ביותר ברצועה נרשם במחוזות ח'אן יונס ורפיח- 33.9 אחוזים. שיעור האבטלה  בקרב נשים ברצועה עומד על 51.6 אחוזים, בעוד שיעור האבטלה בקרב גברים ברצועה עומד על 26.3 אחוזים.

שיעור האבטלה בקרב צעירים בגילאים 15-29 עומד על 48.2 אחוזים. 39.3 אחוזים מהעובדים בעזה מועסקים על ידי הסקטור הציבורי.

התפלגות העובדים בעזה:
75.1% עובדים בשכר
15.8% עצמאיים
3.3% בעלי עסקים
5.8% עובדים בעסק משפחתי בלי משכורת