בשל סכסוך בין פת”ח לחמאס: לא טופלו בקשותיהם של חולים פלסטינים לעבור לטיפולים מחוץ לרצועה

29 ביולי, 2012. לאחר כעשרה ימים שבהם לא טיפלה הוועדה הרפואית הפלסטינית בעזה בפניות של חולים מעזה שביקשו לעבור לטיפולים מחוץ לרצועה, חזרה הוועדה הרפואית לטפל בפניות. בזמן המשבר טופלו רק מעט מפניותיהם של פלסטינים לצאת מהרצועה לצורך טיפול רפואי, דבר שסיכן את בריאותם וחייהם של חולים רבים. ארגון 'גישה', הפועל לקידום חופש התנועה לרצועת עזה וממנה, מזכיר שעל כל הגורמים בעלי השליטה על יציאת אנשים מרצועת עזה לשמור על זכותם של תושבי הרצועה לצאת לטיפול רפואי מחוץ לעזה במידת הצורך.

המשבר החל ב-17 ביולי בשל סכסוך פנימי בין ממשלת חמאס בעזה לממשלת הרשות הפלסטינית ברמאללה על הרכב הוועדה הרפואית. כתוצאה מכך, לא טופלו פניותיהם של פלסטינים המבקשים לצאת ליעדים אחרים  לקבלת טיפול רפואי, ומספר החולים שעברו דרך מעבר ארז ומעבר רפיח הלך והידלדל. המרכז הפלסטיני לזכויות אדם (PCHR) גינה את סגירת הוועדה וקרא ל"הוצאת שירותי הבריאות מהקונפליקט הפוליטי".

הסכסוך נפתר ב-26 ביולי בתיווכם של משרד ארגון הבריאות העולמי בעזה ומנהל מרכז עזה לבריאות הנפש. לעת עתה הוועדה הרפואית הפלסטינית תמשיך לפעול בהרכבה הנוכחי עד הקמת ועדה חדשה בתיאום בין משרד הבריאות בעזה ומשרד הבריאות ברמאללה.