המתפ”ש מציג: כיצד אפשר לקרוא את זה?

האם המספר 3,888 מתייחס למספר הפלסטינים שיצאו או למספר היתרי היציאה שניתנו. מעבר ארז29 ביולי, 2012. ארגון 'גישה' שלח מכתב לקצין פניות ציבור במתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), שמבקש ממנו להבהיר את המספרים שהוא מציג בדו"חות השבועיים והחודשיים שהוא מפרסם. זאת לאור מספר מקרים של אי-בהירות בדו"חות המתפ"ש.

כך, למשל, בדו"ח לחודש אפריל 2012, נכתב כי 3,888 פלסטינים יצאו דרך מעבר ארז. עם זאת, לא ברור האם המספר 3,888 מתייחס למספר הפלסטינים שיצאו או למספר היתרי היציאה שניתנו, כאשר אותו היתר יכול להקנות לאדם אחד מספר יציאות. באותו אופן, לא ברור האם 1,657 סוחרים שונים יצאו מהרצועה במהלך אפריל או ש-1,657 פעמים יצאו סוחרים מהרצועה במהלך החודש.

דוגמא נוספת היא מספר היתרי המעבר הכללי. על פי הדו"ח, 1,726 היתרים חולקו במהלך החודש, אולם כאשר מחברים את מספר ההיתרים שניתנו לחולים, עובדי ארב"ל וביקורי משפחה הסכום מגיע ל-1,638 בלבד.

לקריאת המכתב המלא