למרות המלצת בג”צ: המדינה עומדת על סירובה לאפשר לסטודנטיות למגדר לעבור מעזה לגדה

יום ב, ה-23.07.2012 – על אף הוראת בג"ץ למדינה לשקול שנית את סירובה לאפשר לחמש סטודנטיות מעזה להגיע ללימודיהן בגדה המערבית, הודיעה היום המדינה כי תמשיך לאסור את מעבר הסטודנטיות. בכך, המדינה מחזירה את ההכרעה בסוגיה לבג"ץ, אשר יתבקש לקבוע דיון בנושא. לאור העובדה שהלימודים בביר זית מתחילים ב-22 באוגוסט, העותרות יפנו לבג"ץ במטרה להוציא צו על תנאי לדון בעתירה.

הודעת המדינה הוגשה במסגרת עתירה שהגישו ארגוני זכויות האדם ׳גישה׳ ומרכז אל מיזאן בשמן של חמש סטודנטיות ללימודי מגדר, דמוקרטיה ומשפטים מרצועת עזה שמבקשות להגיע ללימודיהן בגדה המערבית.  בדיון שנערך בחודש מאי, הודתה המדינה כי אין טענות ביטחוניות פרטניות כנגד הסטודנטיות, אלא מדובר באיסור גורף על לימודיהם של כל סטודנט מעזה בגדה המערבית.

היום, הודיעה המדינה כי אלוף איתן דנגוט, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, החליט שלא לאפשר לסטודנטיות לנסוע, בשל "נימוקים מדיניים וביטחוניים כבדי משקל".

ישראל שולטת בכל ערוצי הגישה לגדה המערבית, ולכן סטודנטים מעזה זקוקים לאישור ישראלי כדי להגיע לאוניברסיטאות בגדה. האיסור הגורף על מעברם מהווה הפרה של מחויבויותיה של ישראל מתוקף החוק הבינלאומי, ועומד בניגוד להתחייבותה בהסכמי אוסלו להכיר ברצועה ובגדה כיחידה טריטוריאלית אחת.

מאז שנת 2000 אוסרת ישראל על סטודנטים מעזה לצאת ללימודים בגדה המערבית, בין השאר בטענה שסטודנטים מהווים קבוצה בעלת "פרופיל סיכון" גבוה במיוחד. האיסור על יציאת סטודנטים ללימודים בגדה הוא גורף וחל גם על אנשים שאין נגדם טענה ביטחונית ושמקבלים היתרים לנוע בישראל ובגדה למטרות אחרות. זאת, על אף המלצת בג"ץ מ-2007 שמערכת הביטחון תקים מנגנון שייבחן את הבקשות באופן פרטני על פי שיקולים שונים. 

בעזה כיום אין מסלולים ללימודי תואר שני במגדר או בדמוקרטיה, כך שהאפשרות היחידה עבור ארבע הסטודנטיות לתואר שני –  כולן פעילות ותיקות למען זכויות נשים בעזה – היא הגעה לגדה המערבית. הסירוב של בקשתן מעורר תהיות במיוחד על רקע ההקלות שיושמו לאחרונה על מעבר אנשים מעזה לגדה – בכל חודש נרשמות למעלה מ-4,000 כניסות של תושבי עזה לישראל דרך מעבר ארז.

נעמי הגר, מנהלת המחלקה המשפטית של ׳גישה׳: מדובר בפעם שנייה שבה בג"ץ ממליץ למדינה לשקול מנגנון חריגים לאיסור על מעבר סטודנטים מעזה לגדה והיא מסרבת. אין בתשובת המדינה רמז לכך שהיא אכן שקלה את המקרה הפרטני של הסטודנטיות."

עיסאם יונס, מנכ"ל אל מיזאן, "התעקשות השלטונות הישראליים לא לתת לארבע סטודנטיות להגיע ללימודיהן, למרות המלצת בג"ץ לבחון בשנית החלטה זו, מעמידה אתגר נוסף בפני ארגוני זכויות אדם במערכה שלהם נגד ההפרות הישראליות לזכויות האדם בשטחים הפלסטינים, לרבות הזכות לנוע.

לתשובת המדינה
לעתירה
לדף הקמפיין "מי מפחד מסטודנטיות למגדר"
לפרטים אודות הסטודנטיות