חמש שנים לסגר: עזה פתוחה יותר לחו”ל, אך מנותקת מהגדה המערבית ומישראל

Photo: Reuters10 ביוני, 2012. לפני חמש שנים הטילה ישראל סגר על עזה בעקבות השתלטות חמאס על הרצועה. הסגר השתנה במהלך השנים: עזה כיום פתוחה יותר אל העולם, אולם ההגבלות הגורפות על תנועה ומסחר ממנה לגדה המערבית ולישראל נותרו כמעט ללא שינוי. לרגל חמש שנים לסגר הוציא ארגון 'גישה' הוציא שני דפי מידע חדשים:

חמש שנים לסגר: הסיפור בגראפים – דף מידע זה מציג באמצעות גרפים את השינויים שחלו בתנועת אנשים וסחורות לרצועת עזה וממנה מאז ינואר 2007 ועד היום, ואת השפעתם של שינויים אלה על כלכלת עזה. דף המידע מנסה להמחיש את השינויים שחלו בסגר בשנים האחרונות. אנו מקווים שמידע זה יסייע להזכיר שלמרות הקלות משמעותיות, הסגר האזרחי עדיין לא הוסר לחלוטין, והוא ממשיך למנוע מתושבי עזה את הזכות לחיי משפחה תקינים והזדמנויות להשכלה גבוהה, ולהקשות על פיתוח כלכלה בריאה וחברה משגשגת.

מהי "מדיניות הבידול"? – "מדיניות הבידול" הפך להיות מונח שגור אצל גורמי ביטחון ישראלים בשנתיים האחרונות, אולם הפירוש שלו נותר מעורפל. דף המידע זה מספק בסיס עובדתי לדיון ענייני על המדיניות הזאת והשלכותיה המדיניות, הכלכליות, והביטחוניות. במסמך מתוארים האופנים שבהם מתבטאת המדיניות בפועל, בצירוף הסברים שניתנו לה על ידי גורמים רשמיים.

לקריאת ההודעה לתקשורת של 'גישה' לרגל חמש שנים להטלת הסגר על עזה.
לקריאת דף המידע: הסגר בגראפים
לקריאת דף המידע: מהי מדיניות הבידול?