שיעור האבטלה בעזה עלה ל-31.5%

29 במאי, 2012: מהדו"ח הרבעוני של הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה (PCBS) עולה כי שיעור האבטלה בעזה עמד ברבעון הראשון של 2012 על 31.5%, לעומת 30.3% ברבעון הקודם. שיעור האבטלה בגדה המערבית עומד על 20.1%.

אחוז הנשים שמחוץ לכוח העבודה ברצועה עומד על 86.3%, ואחוז האבטלה בקרב נשים בכוח העבודה הוא 46.5%. זאת, לעומת שיעור אבטלה של 28.4% בקרב גברים ברצועה.

אחוז האבטלה הגבוה ביותר נרשם במחוז הצפוני של רצועת עזה והוא עומד על 33.9%. אנשים בגילאי 25-29 סובלים משיעור אבטלה של 58.9%, הגבוה ביותר ביחס לשכבות גיל אחרות.

39% מהעובדים הם עובדי הסקטור הממשלתי. 74.4% מהעובדים הם שכירים, 16.5% עצמאיים ו-2.9% בעלי עסקים.

שיעור האבטלה ברצועה בחמשת הרבעונים האחרונים