הלשכה הפלסטינית לסטטיסטיקה: השתתפות נשים פלסטיניות בכוח העבודה עדיין מוגבלת

8 במרץ, 2012: לקראת יום האישה הבינלאומי הוציאה הלשכה הפלסטינית לסטטיסטיקה (PCBS) מספר נתונים סטטיסטיים אודות מצבן של הנשים הפלסטיניות בשטחים. ריכזנו כמה נתונים מעניינים במיוחד:

נשים מרכיבות כמחצית מהאוכלוסיה הפלסטינית – מתוך 4.2 מיליון אנשים בשטחים הפלסטינים, 2.2 מיליון הם גברים ו-2.0 נשים.

נשים פלסטיניות בחיים הציבוריים – נשים היו 7.8% מכלל חברי המועצה המחוקקת בשנת 2010. אחוז הנשים החברות במועצה המחוקקת בעזה גבוה מזה שבגדה. 11.3% מהשופטים הן נשים, ואחוז השופטות בגדה וברצועה הוא 12% ו- 10% בהתאמה. רק 10% מעורכי העיתונים בשטחים הפלסטינים הן נשים.

השתתפות הנשים בכוח העבודה עדיין מוגבלת – למרות הגידול באחוז השתתפות הנשים בכוח העבודה בעשר השנים האחרונות (16.6% ב-2011 לעומת 10.3% ב-2001), אחוז ההשתתפות של גברים בכוח העבודה גבוה פי 4 מזה של נשים. בנוסף, אחוז המשכורת היומית של נשים הוא 84% מהמשכורת היומית הממוצעת של גברים ב-2011.

שיעור האבטלה בקרב נשים בשטחים עמד על 28.4% ב-2011 ביחס ל-13.8% ב-2001. שיעור האבטלה  הגבוה ביותר ב-2011 (38.8%) נרשם בקרב נשים שסיימו 13 שנות לימוד.

מקורות מרובים של אלימות כלפי נשים – 37% מהנשים הנשואות נחשפו לסוג מסוים של אלימות מצד בני זוגן ב- 2011. אחוז האלימות הגבוה ביותר מצד גברים נשואים כלפי בנות זוגן ברצועת עזה נרשם במחוז עזה – 58.1%. הנמוך ביותר נרשם ברפיח – 23.1%.