ארגוני זכויות אדם ישראליים לבית המשפט העליון: לבטל את איסור היציאה של מנכ”ל ארגון זכויות אדם פלסטיני

22 בפברואר, 2012: בית המשפט העליון ידון היום בעתירתו של שעוואן ג'ברין, מנכ"ל אל חאק, כנגד האיסור על יציאתו מן הגדה המערבית מזה שש שנים, ובהתבסס על חומר חסוי.הארגונים החתומים קוראים לבית המשפט להסיר מניעה זו בשל פגיעתה הקשה לא רק במר ג'ברין עצמו אלא גם ביכולתו לפעול למען הקהילה אותה הוא משרת.

שעוואן ג'ברין הינו מנכ"ל אל חאק, ארגון זכויות האדם הפלסטיני הגדול, הוותיק והמוכר בגדה המערבית, עמית לארגונים החתומים על הצהרה זו. מזה שש שנים, ישראל מונעת כליל את יציאתו של מר ג'ברין מהגדה המערבית לכינוסים, הרצאות ופגישות עבודה אליהן הוא מוזמן על ידי ארגוני זכויות אדם זרים ובינלאומיים לגיטימיים ומוכרים ואף בהזמנות מטעם ארגון האומות המאוחדות והאיחוד האירופי. בכך ישראל פוגעת באפשרותו של מר ג'ברין לבצע את תפקידו ולפעול לקידום זכויות האדם בשטחים.

חמורה במיוחד היא העובדה כי מניעה זו מתבססת על חומר חסוי. ההסתמכות על חומר חסוי מעקרת את הדיון המשפטי שכן מר ג'ברין ועורכי דינו אינם יודעים את מהותן ואת מקורן של ההאשמות נגדו וממילא אינם יכולים להתמודד עימן. ישראל משתמשת בפרקטיקה פסולה זו של הגבלת תנועה על בסיס חומר חסוי כעניין שבשגרה בשטחים הכבושים ומפרה בכך את זכויותיהם של פלסטינים רבים. אלא שבמקרה זה יש להגבלות השלכות רחבות מהרגיל, בשל תפקידו הציבורי החשוב של מר ג'ברין.

כולנו תקווה כי בית המשפט יסיר את המגבלות על חופש התנועה של מר ג'ברין. בסופו של יום, על פי כל קנה מידה נורמאטיבי, מניעת יציאה מהגדה המערבית ללא הגבלה באמצעות הליכים חד-צדדיים וסודיים מהווה פגיעה בזכויות יסוד.