דו”ח של Human Rights Watch: הקפאת מרשם האוכלוסין הפלסטיני הביאה לפירוד משפחות והגבלת גישה של פלסטינים לעבודה והשכלה

7 בפברואר, 2012: ארגון Human Rights Watch פרסם ב-5 בפברואר, 2012 דו"ח חדש בשם "שכח ממנו, הוא לא כאן". על פי הדו"ח, השימוש שישראל עשתה עד כה במרשם האוכלוסין הפלסטיני הביא לפירוד משפחות, איבוד מקומות עבודה והזדמנויות לרכישת השכלה והגביל את יכולתם של פלסטינים להיכנס ולצאת מהגדה המערבית ומרצועת עזה.

למרשם האוכלוסין הפלסטיני יש השפעה רבה על חופש התנועה ברצועה ובגדה המערבית. ומאחר שמאז שנת 2000, לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה, ישראל כמעט שאינה מטפלת בבקשות לרישום ולקבלת מעמד תושבות, נפגעת יכולתם של פלסטינים רבים לבחור את מקום מגוריהם, ללמוד או להגיע למקום עבודתם. כך, למשל, ישראל מגרשת לרצועה פלסטינים שמענם הרשום הוא עזה, גם אם הם חיים בגדה מזה מספר שנים; פלסטינים מעזה שנישאו לבני או בנות זוג מהגדה אינם יכולים לעבור לגור איתם שם; ועשרות אלפי פלסטינים נותרו ללא תעודות זהות.

בחבילת מחוות לפלסטינים התירה ישראל לשנות את מענם הרשום של 2,755 פלסטינים. מאחר ששינוי המען כפוף לנוהל בירוקרטי, לא כל הפלסטינים ששמם פורסם במחווה אכן שינו את מענם. כדאי לציין, עם זאת, שגם 2,755 הפלסטינים שקיבלו אישור עקרוני לשינוי מען הם רק מעט יותר ממחצית שינויי המען שהובטחו.