שוחררו עוד ממסמכי מדיניות הסגר בעזה

אנו ממשיכים לפרסם את מסמכי מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש) שנוגעים למדיניות תנועת האנשים מעזה והעברת הסחורות מאז שנת 2005. המסמכים נמסרו ל’גישה’ בעקבות עתירה על פי חוק חופש המידע שהגיש הארגון יחד עם רופאים לזכויות אדם והמוקד להגנת הפרט בפברואר 2011 לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. במאי 2011 החל המתפ”ש לשחרר את המסמכים בהדרגה.

מסמכים אלה מהווים תיעוד ממוסמך ממקורות רשמיים למדיניות שהוגדרה על ידי גורמי הביטחון בישראל כ”לוחמה כלכלית”. הם מתארים, למשל, כיצד התיר המתפ”ש הכנסה של חומוס “נקי” לרצועה, בעוד שחומוס עם תוספות, כגון צנוברים, אסור היה להכניס.

העתירה שהביאה לשיתוף הציבור במסמכים הוגשה במסגרת פעילותה המתמשכת של עמותת ‘גישה’ לקידום דיון ציבורי, שקוף ומושכל על מדיניות ישראל בכל הנוגע לתנועת אנשים וסחורות אזרחיות לרצועת עזה וממנה.

לצפייה במסמכים בפורמט  PDFמצורפת רשימת קישורים בהמשך העמוד.
לדף מידע שמתאר את מדיניות הסגר לאור המסמכים שנחשפו, לחצו כאן

יש לציין שההתדיינות בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב ממשיכה, לאור התעקשותם של העותרים לקבל את כל המסמכים שהתבקשו, החל משנת 2005 (המדינה טוענת שלא ניתן למצוא חלק גדול מהמסכמים, בייחוד מהשנים 2007 ו-2008, השנים בהן הסגר היה הדוק במיוחד).

2005

סטאטוס הרשאות בסגר הנחיות וקריטריונים עיקרי ההרשאות מתק עזה 13-2-2005

2006

סטאטוס הרשאות בסגר גדה ועזה 18-6-2006
סטאטוס הרשאות בסגר גדה ועזה 20-8-2006
סטאטוס הרשאות בסגר גדה ועזה 21-8-2006
סטאטוס הרשאות בסגר גדה ועזה 3-9-2006

2008
סטאטוס הרשאות בסגר יציאת תושבים מהרצועה לישראל חידוד להרשאות הקיימות מתק עזה 5-9-2008
סטאטוס הרשאות בסגר גדה ועזה 22-9-2008
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 22-9-2008

2009

סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 26-1-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 11-2-2009
סטאטוס הרשאות בסגר גדה ועזה 3-3-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 3-3-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 21-5-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 15-7-2009
סטאטוס הרשאות בסגר גדה ועזה 22-7-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 29-7-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 5-8-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 12-8-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 23-8-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 27-8-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 2-9-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 9-9-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 23-9-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 13-10-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 21-10-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 28-10-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 4-11-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 11-11-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 2-12-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 14-12-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 16-12-2009
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 23-12-2009

2010

סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 6-1-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 13-1-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 20-1-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 27-1-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 4-2-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 17-2-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 24-2-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 4-3-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 23-3-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 7-4-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 14-4-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 21-4-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 27-4-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 5-5-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 12-5-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 26-5-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 2-6-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 9-6-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 17-6-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 24-6-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 1-7-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 8-7-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 18-7-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 22-7-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 4-8-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 23-8-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 25-8-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 2-9-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 12-9-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 6-10-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 13-10-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 24-10-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 27-10-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 5-11-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 10-11-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 17-11-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 28-11-2010
סטאטוס הרשאותבסגר מתקעזה1-12-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 8-12-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 15-12-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 22-12-2010
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 29-12-2010

2011

סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 5-1-2011
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 6-1-2011
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 13-1-2011
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 19-1-2011
סטאטוס הרשאות בסגר גדה ועזה 30-1-2011
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 6-2-2011
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 13-2-2011
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 16-2-2011
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 25-2-2011
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 3-3-2011
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 20-3-2011
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 27-3-2011
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 6-4-2011
סטאטוס הרשאות בסגר מתק עזה 13-4-2011