משרד החינוך הפלסטיני מנע משמונה תלמידי תיכון ברצועה לצאת ללימודים בארה”ב

 חמאס אסר על שמונה תלמידי תיכון לצאת ללימודים בארצות הברית. התלמידים זכו במילגת לימודים מטעם AMIDEAST, שמוענקת לתלמידים מצטיינים בתהליך סינון שארך שנה. כאשר הם ביקשו אישור יציאה מהרצועה ממשרד החינוך הפלסטיני, המשרד אסר עליהם לצאת מ"סיבות חברתיות ותרבותיות".

המלגה שבה זכו התלמידים היא חלק מתכנית חילופי סטודנטים שמנוהלת על ידי מחלקת המדינה האמריקנית ומיועדת לתלמידים בין הגילאים 15 ל-17. התלמידים שמקבלים את המלגה לומדים שנה בארצות הברית, ומחויבים לחזור לאחר מכן למדינותיהם כדי להמשיך ללמוד.

המרכז הפלסטיני לזכויות אדם (PCHR) גינה את החלטת משרד החינוך בעזה, והודיע כי היא סותרת את סעיף 26 של ההכרזה האוניברסלית לזכויות אדם לפיו יש להורים זכות ראשונית לקבוע את סוג החינוך שינתן לילדיהם.