הגשת תלונה למבקר המדינה על תפקוד קמ”ט תעסוקה

עמותת גישה הגישה תלונה למבקר המדינה על התנהלות קצין מטה תעסוקה במינהל האזרחי, האחראי על עבודת פלסטינים בישראל.

ב-21 ביולי 2011, פנתה עמותת גישה למבקר המדינה בבקשה שינהל ביקורת מקיפה ויסודית ביחס להתנהלות קצין מטה תעסוקה במינהל האזרחי, האחראי על עבודת פלסטינים בישראל. מניסיונם של גישה ושל גורמים אחרים בייצוג עובדים מול גוף זה, התנהלותו נגועה בחוסר שקיפות, בסחבת וברשלנות, ולפי פרסומים גלויים אף בשחיתות.