נתונים חדשים מהלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הרשות הפלסטינית פרסמה נתונים מעודכנים לגבי רצועת עזה ביום ה-11 ביולי 2011:
מספר תושבי הרצועה – 1,588,691 נפש, מהם 53.8% מתחת לגיל 18
צפיפות האוכלוסין – 4,353 אנשים לקמ"ר
שיעור פריון (2010) – 4.9 תינוקות (לעומת 6.9 בשנת 1997, ולעומת 3.8 בגדה המערבית בשנת 2010)
גודל משפחה ממוצע – 6.5 ב-2010 (לעומת 6.9 בשנת 1997, ו-5.6 בגדה ב-2010)
שיעור העוני – 38.1% מהאנשים בעזה (כאשר קו העוני מוגדר עבור משפחה של 5 אנשים, שהכנסתה עומדת על פחות מ-2,237 ש"ח לחודש)
מחשב בבית מצוי בידי 45.6% מהמשפחות בעזה (2009)
גישה לאינטרנט – 30.9% מהמשפחות בעזה (2009, לעומת 27.2% בגדה)