עתירת חופש המידע – כניסת עובדים לישראל

ב-11.5.2011 התקיים דיון בעתירה שהגישה עמותת גישה, בה ביקשה לקבל מידע על המדיניות הנהוגה לגבי מתן היתרי כניסה ועבודה בישראל לפלסטינים תושבי השטחים. השופטת הורתה למדינה להגיש כתב תשובה תוך 60 יום.