שיעור האבטלה ברצועה ברבעון השלישי: 48.6 אחוזים

18 בנובמבר, 2020. מנתונים שפרסמה הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי ברבעון השלישי לשנת 2020 נרשמה עלייה של 3.5 אחוז בשיעור האבטלה ברצועת עזה לעומת הרבעון המקביל בשנה הקודמת, והוא עומד כעת על 48.6 אחוז. נרשמה ירידה קלה של חצי אחוז לעומת הרבעון החולף, ככל הנראה בשל הקלות מסוימות במגבלות התנועה בתוך הרצועה על רקע המאבק למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בעזה (בקרב בני 15 ומעלה) עמד ברבעון החולף על 35.4 אחוז, עלייה של שלושה אחוזים מהרבעון הקודם. מספר הנשים המועסקות בעזה עלה מ-28,900 ברבעון השני ל-30,600 ברבעון השלישי. עם זאת, אחוז הנשים המשתתפות בכוח העבודה עומד כעת על 14.5 אחוז, ירידה של כ-18 אחוז מהרבעון המקביל ב-2019, וירידה דרמטית של 40 אחוז לעומת הרבעון השלישי של 2018.

הפער באבטלה בין עזה לגדה המערבית נותר משמעותי: 48.6 אחוז בעזה לעומת 18.7 אחוז בגדה. בקרב נשים ברצועה נרשמו 65 אחוזי אבטלה, לעומת 32.3 אחוזים בקרב נשים בגדה.

40.5 אחוזים מהמועסקים בעזה עובדים בסקטור הציבורי, רבים במשרות חלקיות, בהן מרוויחים כ-92 שקל בממוצע ליום עבודה. 52 האחוזים העובדים בסקטור הפרטי מרוויחים כ-32 שקל בממוצע ליום. סכום זה נמוך משכר המינימום ברצועת עזה.

החלטת ישראל למנוע תנועה של סוחרים, אנשי עסקים ופועלים, בעידן של משבר כלכלה בעולם בשל מגפת הקורונה, עוד מכבידים על הכלכלה המתפתחת ברצועה ועל איכות החיים של התושבים.