עדכון מעברים: מחשש להתפשטות קורונה, תנועת אנשים במעבר ארז ובמעבר רפיח מצומצמת מאוד. מעבר כרם שלום לסחורות פועל כרגיל

שער סלאח א-דין. צילום: OCHA

18 במרץ, 2020. תנועת האנשים במעבר ארז מוגבלת בעיקר לחולים ולמלווים. אתמול עיכבו הרשויות ברצועה חולים בדרכם לטיפולים שאין ברצועה, לבחינה נוספת של נחיצות היציאה, בשל החשש להכנסת נגיף הקורונה לרצועה. עוד רשאים לבקש לצאת מהרצועה פלסטינים אזרחי ישראל, פלסטינים שמענם הרשום בגדה, מקרים הומניטריים חריגים ואזרחים זרים. אל הרצועה מורשים להיכנס רק פלסטינים תושבי עזה וזרים בתיאום מיוחד. עד כה נרשמו מקרי תחלואה בקוביד 19 בישראל ובגדה, אך לא ברצועה. מאז יום ראשון (15.3), כל הנכנסים לרצועה מושמים בבידוד ממוסד. אתמול חזרו לעזה 42 תושבים, שנשלחו לבידוד במרפאה בח’אן יונס.

ישראל מגבילה את התנועה במעבר מאז יום ראשון, 8 במרץ, אז לרגל חופשת פורים בישראל. ב-10.3 ההגבלות הוחמרו עוד בשל החשש מהתפשטות נגיף הקורונה.

במעבר רפיח, המחבר בין הרצועה לבין מצרים, מתאפשרת רק יציאה של חולים במקרים בהולים וכניסה של תושבים פלסטינים. הנכנסים ממצרים מופנים למתקן בידוד ליד המעבר או לבתי ספר שהוכשרו לשמש מתקני בידוד באזור מגוריהם. מקורות ברצועה טוענים שמצרים שוקלת לסגור את המעבר לחלוטין מחר, יום חמישי.

שער סלאח א-דין לכניסת סחורה ממצרים פועל אף הוא.

מעבר כרם שלום בין ישראל לרצועה פועל כרגיל ומתנהלת בו תנועה של סחורות בשני הכיוונים. גישה פרסם השבוע דוח מפורט על המעבר, ובו פירוט על מבנהו, אופן הפעלתו ומדיניות ההיתרים למעבר סחורות, שאותה קובעת בלעדית ישראל.

בזמנים אלה, אף יותר מתמיד, המשך העבודה של מעבר הסחורות המרכזי של הרצועה, שמחבר בינה לבין הגדה וישראל, חיוני מאוד. בריאות התושבים תלויה גם בכלכלה מתפקדת ובאספקה של פריטים חיוניים. מתוקף השליטה של ישראל על היבטים רבים בחיי היומיום של תושבי הרצועה, חלה עליה אחריות לדאוג שייענו צרכי התושבים. עליה לנקוט בפרשנות הרחבה ביותר בבואה לשקול מתן היתרים בנסיבות הלגיטימיות של דאגה לשלום הציבור.