עלייה בשיעור האבטלה בעזה ב-2019

אתר בנייה בעזה. צילום: אימאן מוחמד

5 במרץ, 2020. מנתונים שפרסמה הלשכה הפלסטינית לסטטיסטיקה עולה כי ברבעון הרביעי של 2019 נרשמה ירידה של 2.4 אחוזים בשיעור האבטלה ברצועת עזה לעומת הרבעון הקודם, והוא עמד על 42.7 אחוז. ב-2019 כולה עמד ממוצע האבטלה על 45.1 אחוז. ב-2018 עמד ממוצע האבטלה בעזה 43.1.

הפער בין שיעורי האבטלה ברצועה לעומת הגדה המערבית נותר עצום, יותר מפי שלושה: לעומת ה-42.7 אחוז ברבע הרביעי ברצועה, עמד שיעור האבטלה בגדה באותה תקופה על 13.7 אחוז.

עיקר הגידול במועסקים ברבעון האחרון היתה בתחום השירותים ובתחום החקלאות והדיג. מספר המועסקים בתחום הבניין והתעשייה ירד לעומת הרבעון הקודם. בנוסף, מיוני ועד דצמבר הפעיל האו”ם פרויקט במימון קטר להעסקה זמנית של בוגרי אוניברסיטאות; באוקטובר החל לפעול פרויקט תעסוקה נוסף, שאמור להימשך עד יוני 2020, במימון הבנק העולמי, שנועד לשבץ בוגרי אוניברסיטה לעבודה זמנית בתחומים בריאות וחינוך.

ברבעון הרביעי של 2019 חלה ירידה בשיעור אבטלת נשים, אך היא עדיין נותרה גבוהה מאוד: מ-66.4 אחוז ברבעון השלישי ל-57.3 אחוז ברבעון הרביעי. לפי המרכז למחקר ולייעוץ משפטי לנשים ברצועה, עיקר המשרות החדשות לנשים היו במסגרת הפרויקטים הבינלאומיים, ולכן זמניות, לכמה חודשים. האבטלה בקרב צעירים בעזה (גילאי 15 עד 29) עמדה ברבעון הרביעי של שנת 2019 על 61.3 לעומת 61.7 ברבעון הקודם.

צמיחה מרשימה נרשמה ברבעון האחרון של 2019 בענף החקלאות והדיג: עלייה של 84 אחוז במועסקים בענף, מכעשרת אלפים ברבעון השלישי, לכ-19 אלף ברבעון הרביעי. זה מספר המועסקים הגבוה בתחום זה מאז הרבעון הראשון של שנת 2016. בעזה מייחסים את העלייה בעונה חקלאית טובה, לאפשרות לשיווק ולייצוא, ולכניסה של מוצרים רבים שחסרו לחקלאים.35.5 אחוז מהמועסקים בעזה עובדים בסקטור הציבורי, עבור הרשות הפלסטינית או הממשלה המקומית ברצועה. עובדים מקבלים כבר זמן רב משכורות חלקיות, אך עדיין מרוויחים כ-95 שקל בממוצע ליום, בעוד עובדים בסקטור הפרטי מרוויחים 31 שקל בממוצע ליום.