אי ודאות: לאחר שאיסור גורף עורר ביקורת, מתפ”ש מסר אתמול כי ינפיק 500 היתרים לפלסטינים נוצרים תושבי עזה שמבקשים לבקר בחג המולד בגדה, ובו ביום חזר בו

חג המולד בבית לחם, 2016. צילום: Fjmustak

חג המולד בבית לחם, 2016. צילום: Fjmustak

16 בדצמבר, 2019. אתמול הודיע מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש) כי לקראת חג המולד הקרוב יקציב 500 היתרי תנועה לנוצרים תושבי רצועת עזה שמבקשים לצאת לבקר משפחה ובמקומות הקדושים בגדה המערבית ובמזרח ירושלים. כעבור שעה קלה הסיר מאתרו את המסמך המודיע על כך, “סטטוס הרשאות” – פרסום מקיף שבו מסדיר מתפ”ש כלל תנועת פלסטינים בין הגדה, עזה וישראל – ולא עדכן את עמדתו מאז. לעיתונאים שפנו למתפ”ש נמסר כי הדברים פורסמו בשל “טעות אנוש” וגם כי מעולם לא פורסמו. הגרסה האחרונה של המסמך שמורה באתר גישה. בעקבות המצב הבלתי ברור שנוצר, גישה שלח אתמול מכתב לעוזרת שר הביטחון ובו דרישה לפרסם מיד את החלטת מערכת הביטחון.

בשבוע שעבר, פחות משבועיים לפני חג המולד פרסם מתפ”ש כי ינפיק רק עד 100 היתרי תנועה לנוצרים תושבי רצועת עזה בני 45 ומעלה בתקופת חג המולד, ובלבד שיעדם בחו”ל. משמעות ההחלטה, איסור מוחלט על תנועה מעזה לגדה המערבית, עוררה תגובות בתקשורת העולמית. במהלך סוף השבוע עודכן אתר מתפ”ש באנגלית כי הוקצבה מכסה של כ-500 היתרים לנוצרים לתקופת החג הרוצים לצאת לגדה המערבית ולמזרח ירושלים. אתמול התפרסם סטטוס הרשאות חדש, השני תוך פחות משבוע, ובו הופיעה המכסה החדשה (עמ’ 23). לתנאי המכסה הוצמד הסייג: “לא למשפחות שב”חים”.

ישראל מגדירה פלסטינים תושבי עזה שלא שבו לרצועה במועד הנקוב בהיתרי המעבר שהונפקו להם כ”שוהים בלתי חוקיים”. ענישה של קרובי המשפחה שלהם ומניעת חופש התנועה שלהם וחופש הפולחן באצטלה זאת היא בגדר ענישה קולקטיבית. מובן שאין בינה לבין נימוק ביטחוני כל קשר.

התנהלות מתפ”ש שוב מוכיחה כי ישראל לא רק שמתעלמת מזכויות הפלסטינים, התלויים בהחלטותיה בכל צורך שלהם לנוע, גם הנימוק שנמסר, “הוראות ביטחון”, הופרך, כשההחלטה נהפכה בתוך ימים בודדים, בלא שאירע שינוי מהותי בנסיבות. הפגיעה הקיצונית הזאת בחופש התנועה, חופש הפולחן ובזכות לחיי משפחה ממשיכה מהלך גדול יותר, של “מדיניות הבידול”, שמפעילה ישראל במטרה לנתק את החיבור בין עזה לגדה המערבית. ניתוק שני חלקי הטריטוריה הפלסטינית, משרת שאיפות דמוגרפיות של ממשלת ישראל ומקל על הכשרת השאיפה הגלויה לסיפוח הגדה המערבית.