גישה, עדאלה ואלמיזאן לישראל: אפשרו לדייגי עזה לצאת לים

בעקבות ההחלטה להטיל סגר ימי מלא על רצועת עזה, עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, גישה – המרכז לשמירה על הזכות לנוע ומרכז אלמיזאן לזכויות אדם (עזה) מוחים בחריפות על החלטתה של ישראל אמש לאסור שוב, בפעם השלישית השנה, על יציאת דייגים מרצועת עזה לים.

מאז תחילת השנה שינתה ישראל את המרחק שהיא מאפשרת לדייגי עזה להתרחק מהחוף 15 פעמים.

ההתעמרות בדייגי הרצועה מהווה ענישה קולקטיבית פסולה, אסורה ובלתי חוקית. האכיפה נעשית בירי חי והחרמות, תוך גרימת נזקים לגוף ולפרנסה של אלפי דייגים ומשפחותיהם, ולתעשיות נלוות. הטלת הסנקציות האלה כתגובה להפרחת בלוני תבערה – אירועים שאין לדייגים כל קשר או שליטה עליהם – היא צינית ואכזרית והיא חייבת להיפסק מיד.