שיא בשיעור האבטלה השנתי בעזה: 52 אחוזים ב-2018

 13 במרץ, 2019.  האבטלה בעזה ממשיכה לעלות. לפי נתוני הלשכה הפלסטינית לסטטיסטיקה, בשנת 2018 ברצועה עמדה האבטלה על 52 אחוזים, עלייה של כ-8 אחוז לעומת 2017 ושל יותר מ-20 אחוזים מ-2007, התקופה שלפני הטלת הסגר מצד ישראל .

אחוז האבטלה בקרב נשים תושבות רצועת עזה עמד על 74.5 אחוז ב-2018, עלייה של יותר מ-5 אחוז מהרבעון האחרון של 2017. אחוז הנשים המשתתפות בכוח העבודה ב-2018 עמד על 25.5%.

הפער בין שיעורי האבטלה ברצועה לבין הגדה המערבית הוסיף להעמיק ב-2018: מפער של כ-26 אחוז ב-2017, לפער של כ-34 אחוז ב-2018; בשנה שעברה, שיעור האבטלה בגדה המערבית עמד על 17.6 אחוז.

ברבעון האחרון של 2018 חלה ירידה יחסית בנתוני האבטלה, אולם עלייה זו בכמות המועסקים בין הרבעון השלישי לרביעי התרחשה במגזר השירותים, חלקהּ כתוצאה ממקומות עבודה זמניים, שנוצרו בעקבות מימון בינלאומי שנועד לספק תעסוקה בעיקר לצעירים בוגרי אוניברסיטה. משרות אלו צפויות להיות מבוטלות בגמר המימון.

השכר היומי הממוצע בעזה בשנת 2018 היה 34.5 שקלים ליום. השכר הממוצע בסקטור הפרטי, 33.8 שקלים ליום בלבד. 72% מהמועסקים במגזר הפרטי משתכרים מתחת לשכר המינימום (שהוא 1,450 שקל בחודש).

נתוני התעסוקה ברצועה בשנה שעברה משקפים מגמה מדאיגה של החמרה. לכך דרושים פתרונות, שאת חלקם יכולה ישראל ליישם כבר כעת, כמו שינוי הקריטריונים כדי להקל על תנועה של מי שעוסקים בשיווק, ביבוא וביצוא, גם בהיקפים קטנים, וכך לעודד את המגזרים היצרנים. אפשר ליישם תוכניות לאפשר לתושבי עזה לצאת לעבוד בישראל ובגדה.

ניתן להסיר את ההגבלות על התוצרת המותרת לשיווק בגדה המערבית ולהרחיב את מה שמותר לשיווק בישראל. ובכל מקרה, על ישראל לחדול מצעדי ענישה קולקטיביים, שבין היתר עוצרים התפתחות של ענפים יצרניים.