מטוסים של הצבא ריססו בצפון-מזרח עזה וגרמו נזק ליבולים

חקלאים בעזה בוחנים נזק ליבולים לאחר סבב נוסף של ריסוס. צילום: גישה

חקלאים בעזה בוחנים נזק ליבולים לאחר סבב נוסף של ריסוס. צילום: גישה

9 בינואר, 2018. בשעה שעורכות הדין של גישה טענו בפני בית המשפט המחוזי בעתירה שביקשה להורות למדינה לענות לבקשת חופש מידע בדבר מדיניות הריסוס הנהוגה באזור הגדר שמתוחה בין עזה לישראל, המריאו מטוסים בשליחות הצבא וריססו בצפון-מזרח הרצועה.

מדי שנה בעונה זו הצבא חוכר מטוסים, שחגים באזור הגדר ומרססים חומרי הדברה, הגורמים נזקים לשדות חקלאיים בתוך הרצועה. סדרי הגודל של הנזקים משתנים לפי כיוון ועוצמת הרוח ולכן יעברו עוד כמה ימים עד שמשרד החקלאות הפלסטיני יוכל לאמוד את הנזקים הפעם הזאת. בשנה שעברה נפגעו יבולים בלמעלה מ-3,500 דונמים, לעתים עד כדי אובדן מוחלט של ערך היבול, שהיה על סף הקטיף ובמרחק ניכר מהגדר. ישראל לא מפצה את החקלאים ולא מזהירה אותם טרם הריסוס על מועד מדויק שמאפשר היערכות.

בתשובה לעתירת חופש המידע שהגיש גישה בשנה שעברה, ענה משרד הביטחון כי הריסוס מתבצע רק מעל שטח ישראל, אך לא השיב לשאלות על השפעת חומרי הריסוס בתוך שטח הרצועה, למרות עדויות חוזרות שהראו כי נגרמים נזקים ניכרים. לטענת המדינה עליה לבצע את הריסוס כדי “לחשף” את השטח. עם זאת, המדינה סירבה למסור האם לא ניתן להשיג מטרה זו בדרכים הרסניות פחות. בית המשפט עיין אתמול במסמכים סודיים וקיבל את עמדת המדינה כי חשיפת מידע בדבר מיקומם המדויק של האזורים המרוססים עלולה לסכן את ביטחון המדינה, זאת על אף שמדובר בפעולות שבוצעו והושלמו. בעקבות הגשת העתירה, הסכים משרד הביטחון למסור לגישה את המועדים המדויקים שבהם בוצעו ריסוסים.