באנו, חושך

מכתב ההבהרה שהתקבל ממתפ”ש. צילום: גישה.

14 בדצמבר, 2017. בעקבות לחץ של גישה הודיע מתפ”ש כי לא ישבית את פעילות מנהלת התיאום והקישור (מת”ק) בעזה, שתוכננה לימי החנוכה.

השתלשלות האירועים: בדרך אגב, בלא פרסום, התברר לגישה כי במהלך החנוכה לא יענו במת”ק לטלפונים ולא יטפלו בבקשות להיתרים. בעקבות בירור, נמסר לנו ממשרד קצין פניות הציבור (קפ”צ) במת”ק עזה כי “בהתאם להנחיות הצבא, משרדי הקפ”צ ייצאו לחופשה במהלך השבוע הקרוב, מענה הומניטארי/דחוף יינתן באמצעות החמ”לים”.

מת”ק עזה הוא הגוף האחראי על עיבוד הבקשות להיתרים שרשאים להגיש מעטים מבין שני מיליון תושבי עזה, העומדים ברשימת הקריטריונים הצרה לכניסה ויציאה מהרצועה שנקבעה על ידי ישראל. מת”ק מחזיק בסיכויים שלהם להגיע לטיפול רפואי דחוף, לביקור קרובים (בנסיבות מצומצמות), לפגישות עבודה, ללימודים בחו”ל. תוכנית המת”ק היתה להפסיק, למשך שבוע לפחות, את פעילותו השוטפת בימים שאינם ימי שבתון רשמיים במשק הישראלי.

משנודע במת”ק כי בגישה שוקלים לעתור לבית המשפט כנגד ההשבתה חסרת התקדים והבלתי חוקית, התקבל אצלנו מכתב הבהרה ובו נכתב כי פעילות המת”ק תישאר ללא שינוי.

חשוב לציין שגם בימי פעילות שבשגרה, אלפי בקשות נערמות אצל המת”ק בהמתנה למענה. ההחלטה להוציא לחופשה לא מוכרזת את השירות החיוני, מחויב המציאות והחוק, שערורייתית ומקוממת.