שיעור האבטלה בעזה ברבעון השלישי: הגבוה מאז 2014

פחות הזדמנויות לצעירים. צילום: גישה.

15 בנובמבר, 2017. שיעור האבטלה ברצועת עזה מוסיף לטפס ועמד ברבעון השלישי של השנה על 46.6 אחוזים, הגבוה מאז התקופה המקבילה ב-2014, אז התחוללה לחימה בעזה. במציאות של הרצועה, הנתון הזה פירושו פחות הזדמנויות לאנשים צעירים, וצמצום הסיכוי לבניית עתיד אחר לעזה ולאזור כולו.

מדובר בעליה משמעותית בשיעור האבטלה, מ-44 אחוזים ברבעון השני של 2017 ו-41.1 אחוזים ברבעון הראשון. האבטלה חמורה במיוחד בקרב נשים: שיעור המובטלות ברבעון זה עמד על 71 אחוזים, כמעט זהה לרבעון הקודם. מאז 2016 נראית עצירה של מגמה בת למעלה מעשור, של עלייה בהשתתפות נשים בכוח העבודה. בגלל המחסור בהזדמנויות תעסוקה ברצועה, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עמד ברבעון השלישי על 21.9 אחוזים בקרב נשים ו-70.8 אחוזים בקרב גברים. העליה בשיעור האבטלה נובעת גם מעליה במספרי הנכנסים לשוק העבודה: יותר גברים ונשים בעזה מחפשים עבודה, אך פחות מהם מצליחים למצוא כזו.

בקרב צעירים בגילאי 15 עד 29 שיעור האבטלה עמד על 64.9 אחוזים, זינוק מנתון של 61.9 אחוזים ברבעון הקודם.

מדאיגה ביותר העובדה שנתוני האבטלה מתקרבים לנתונים הגבוהים מאז הטלת הסגר, שנרשמו ברבעון השלישי של 2014 (47.4 אחוז), אז אירעו חמישים ימים של לחימה, הרג והרס ברצועת עזה. נתונים שונים מעידים על שקיעה משמעותית בתנאי החיים בעזה, תוצאה של החלטות פוליטיות. הסרת מגבלות התנועה החמורות על תושבי הרצועה תעשה רבות גם להעלאת סיכויים לממש את זכותם לפרנסה ראויה.