גישה בפעולה

2013

בחירתה האמיצה של גב’ חליל
גב’ חליל עמדה בפני בחירה – להישאר בעזה ולא לראות שוב את משפחתה שבישראל או להיכנס לישראל ולהסתכן בכך שלא תוכל לחזור למשפחתה שברצועה. היא החליטה להיאבק. קראו עוד »

בעקבות פעילות ‘גישה’: יחידת מתאם הפעולות בשטחים החלה בפרסום מסודר של נהלים באתר האינטרנט שלה
חוק חופש המידע קובע כי רשות ציבורית חייבת לפרסם את הנהלים שעל פיהם היא פועלת. אז למה באתר ‘גישה’ מופיעים יותר נהלי מתפ”ש מאשר באתר מתפ”ש עצמו? הציצו למלחמת ההתשה שנדרשת כדי לגרום לרשויות למלא אחר הוראת חוק פשוטה. קראו עוד »

2012

חמש שנים של בדידות
הכתובת שרשומה בתעודת הזהות של משפחת ק’ גזרה עליהם פרידה של חמש שנים. לאחר התערבות ‘גישה’, המשפחה אוחדה מחדש בגדה המערבית קראו עוד »

רצתה לבקר את משפחתה בגדה והוחתמה על טופס שמונע ממנה לשוב לרצועת עזה
24 בינואר, 2012. בניסיון לצאת מרצועת עזה לביקור משפחתי בגדה המערבית, הוחתמה גברת צפדי על מסמך בעברית שמצהיר שהיא עוברת להתגורר בגדה. כתוצאה מכך, נאלצו צפדי וחמשת ילדיה להמתין בגדה כשנה וחצי, מנותקים מאבי המשפחה שנותר ברצועה. קראו עוד »

סינון לפי שנה