גישה בפעולה

2014

קיבלו דרכון, ונאלצו לעזוב את משפחתן
26 באוקטובר, 2014. שתי האחיות שנולדו בעזה לאם ישראלית הן ישראליות בעצמן. בשל בעיה ברישום הן חיו במשך שנים בלי מסמכים רשמיים: ישראליים או פלסטיניים. לאחר התערבות “גישה” הן קיבלו דרכונים ישראליים ובשל החוק נאלצו לעזוב את ביתן קראו עוד »

2013

בחירתה האמיצה של גב’ חליל
גב’ חליל עמדה בפני בחירה – להישאר בעזה ולא לראות שוב את משפחתה שבישראל או להיכנס לישראל ולהסתכן בכך שלא תוכל לחזור למשפחתה שברצועה. היא החליטה להיאבק. קראו עוד »

בעקבות פעילות ‘גישה’: יחידת מתאם הפעולות בשטחים החלה בפרסום מסודר של נהלים באתר האינטרנט שלה
חוק חופש המידע קובע כי רשות ציבורית חייבת לפרסם את הנהלים שעל פיהם היא פועלת. אז למה באתר ‘גישה’ מופיעים יותר נהלי מתפ”ש מאשר באתר מתפ”ש עצמו? הציצו למלחמת ההתשה שנדרשת כדי לגרום לרשויות למלא אחר הוראת חוק פשוטה. קראו עוד »

2012

חמש שנים של בדידות
הכתובת שרשומה בתעודת הזהות של משפחת ק’ גזרה עליהם פרידה של חמש שנים. לאחר התערבות ‘גישה’, המשפחה אוחדה מחדש בגדה המערבית קראו עוד »

סינון לפי שנה