פרסומים

2008

הסגר על עזה מוגדר: ענישה קולקטיבית
דצמבר 2008. נייר העמדה מביא תיאור תמציתי וניתוח משפטי של הגבלות התנועה המוטלות על רצועת עזה מאז יוני 2007, וקובע שעל-פי הגדרת החוק הבינלאומי לא מדובר במצור, הֶסְגֶר או סנקציות כלכליות, כי אם בסגר המוטל משיקולים של ענישה קולקטיבית, שמשום כך אינו חוקי. קראו עוד »

שליטה ואחריות: מעמדה המשפטי של רצועת עזה לאחר “ההתנתקות”
מאי 2008. מאמר מאת עורכי הדין שרי בשי, מנכ”ל גישה, וקנת מן, יועץ משפטי לעמותה דאז, שהתפרסם בכתב עת משפטי. המאמר קובע שגם אחרי ה”התנתקות” ישראל מוסיפה להפעיל שליטה בתחומים משמעותיים של החיים האזרחיים ברצועת עזה, ולכן היא מוסיפה לחוב חובות כלפי תושבי עזה באותם תחומים. קראו עוד »

סקר דעת קהל: עמדות הישראלים לגבי הסגר על רצועת עזה
יוני 2008. המסמך מפרט את ממצאיו של סקר מקצועי שהוזמן על-ידי עמותות גישה ורופאים לזכויות אדם-ישראל, ועוסק בעמדות של ישראלים בנוגע לסגר על עזה. במסמך מובא גם ניתוח של עיקרי הממצאים בנוגע לעמדות לגבי השלכות הסגר ולגבי זכויות אדם של פלסטינים. קראו עוד »

הרחקה קולקטיבית: סטודנטים לכודים בעזה
מאי 2008. מאות צעירות וצעירים פלסטינים כלואים ברצועת עזה ואינם יכולים לצאת ללימודים אקדמיים בחו”ל. הדו”ח מתאר את מערכת ההשכלה הגבוהה בעזה ואת השפעת הסגר שמטילה ישראל על הרצועה עליה, ומביא סיפוריהם של כמה סטודנטים שמנועים מלהגיע לאוניברסיטאות אליהן התקבלו בחו”ל. קראו עוד »

משבר הדלק ברצועת עזה – היווצרותו והשלכותיו
אפריל 2008. דף המידע מתאר את משבר הדלק שנוצר ברצועת עזה בסוף 2007, כשישראל קיצצה בכמויות הדלק המועברות לרצועה, בעת בה תושבי עזה תלויים באופן מוחלט בדלק שמועבר אליהם מישראל. ההגבלות על כניסת הדלק מוצגות כחלק ממדיניות הענישה הקולקטיבית בה נוקטת ישראל כלפי תושבי רצועת עזה. קראו עוד »

2007

ישראל מנטרלת את תנועת ההשכלה בעזה
אוקטובר 2007. דף המידע מציג את המגבלות של מערכת ההשכלה הגבוהה בעזה, מתאר את הגבלות התנועה המוטלות על הסטודנטים, ומביא את סיפורם של כמה מבין 670 הסטודנטים שרשומים לאוניברסיטאות בחו”ל ואינם יכולים להגיע ללימודיהם, בשל הסגר שמטילה ישראל על הרצועה. קראו עוד »

מכירת חיסול: כלכלת עזה נמחקת מהמפה
יולי 2007. המידע מתאר את מדיניות סגירת המעברים הננקטת בידי ישראל, וכיצד היא מביאה להרס המגזר העסקי בעזה ולשלילת זכותם של תושביה להתקיים בכבוד. בדף מובאים עדויות של סוחרים ונתונים מספריים שממחישים את התופעה, ומוצג ניתוח משפטי של ההגבלות. קראו עוד »

כובשים מנותקים: מעמדה המשפטי של רצועת עזה
ינואר 2007. הדו”ח מנתח את מעמדה המשפטי של עזה אחרי ה”התנתקות”, וקובע כי ישראל מוסיפה לשלוט על הגבולות, המרחב האווירי, המים הטריטוריאליים, מרשם האוכלוסין ומערכת המיסוי ברצועת עזה, ומשום כך היא מוסיפה לחוב חובות משפטיות כלפי תושבי עזה באותם תחומים. קראו עוד »

כובשים מנותקים: מעמדה המשפטי של רצועת עזה – תקציר
ינואר 2007. תקציר לדו”ח גישה, המנתח את מעמדה המשפטי של עזה אחרי ה”התנתקות”, וקובע כי ישראל מוסיפה לשלוט על הגבולות, המרחב האווירי, המים הטריטוריאליים, מרשם האוכלוסין ומערכת המיסוי ברצועת עזה, ומשום כך היא מוסיפה לחוב חובות משפטיות כלפי תושבי עזה באותם תחומים. קראו עוד »

2006

הגבלת גישתם של סטודנטים פלסטינים להשכלה גבוהה
דצמבר 2006. נייר העמדה מתאר את מערכת ההשכלה הגבוהה בעזה ובגדה המערבית, וכיצד היא נפגעת כתוצאה ממדיניות ישראל, שמטילה איסור גורף על מעברם של תושבי עזה לגדה המערבית לצורך לימודים ואיסור גורף על כניסתם של סטודנטים פלסטינים לישראל לצורך לימודים. קראו עוד »

סכנת התנתקות: נסיונות ישראליים להפריד את רצועת עזה מן הגדה המערבית
פברואר 2006. נייר עמדה זה מתאר את הצעדים שנקטה ישראל על-מנת להפריד את רצועת עזה מן הגדה המערבית, ובהם חסימת תנועה של פלסטינים בין שני האזורים ויצירת מסגרת משפטית המיועדת, ככל הנראה, לבידודה של רצועת עזה מישראל ומן הגדה המערבית. קראו עוד »

סינון לפי שנה


סינון לפי נושא

נקה הכל
סננו

עוד בפרסומים ומידע

פרסומים
גרפים