פרסומים

2007

מכירת חיסול: כלכלת עזה נמחקת מהמפה
יולי 2007. המידע מתאר את מדיניות סגירת המעברים הננקטת בידי ישראל, וכיצד היא מביאה להרס המגזר העסקי בעזה ולשלילת זכותם של תושביה להתקיים בכבוד. בדף מובאים עדויות של סוחרים ונתונים מספריים שממחישים את התופעה, ומוצג ניתוח משפטי של ההגבלות. קראו עוד »

כובשים מנותקים: מעמדה המשפטי של רצועת עזה
ינואר 2007. הדו”ח מנתח את מעמדה המשפטי של עזה אחרי ה”התנתקות”, וקובע כי ישראל מוסיפה לשלוט על הגבולות, המרחב האווירי, המים הטריטוריאליים, מרשם האוכלוסין ומערכת המיסוי ברצועת עזה, ומשום כך היא מוסיפה לחוב חובות משפטיות כלפי תושבי עזה באותם תחומים. קראו עוד »

כובשים מנותקים: מעמדה המשפטי של רצועת עזה – תקציר
ינואר 2007. תקציר לדו”ח גישה, המנתח את מעמדה המשפטי של עזה אחרי ה”התנתקות”, וקובע כי ישראל מוסיפה לשלוט על הגבולות, המרחב האווירי, המים הטריטוריאליים, מרשם האוכלוסין ומערכת המיסוי ברצועת עזה, ומשום כך היא מוסיפה לחוב חובות משפטיות כלפי תושבי עזה באותם תחומים. קראו עוד »

2006

הגבלת גישתם של סטודנטים פלסטינים להשכלה גבוהה
דצמבר 2006. נייר העמדה מתאר את מערכת ההשכלה הגבוהה בעזה ובגדה המערבית, וכיצד היא נפגעת כתוצאה ממדיניות ישראל, שמטילה איסור גורף על מעברם של תושבי עזה לגדה המערבית לצורך לימודים ואיסור גורף על כניסתם של סטודנטים פלסטינים לישראל לצורך לימודים. קראו עוד »

סכנת התנתקות: נסיונות ישראליים להפריד את רצועת עזה מן הגדה המערבית
פברואר 2006. נייר עמדה זה מתאר את הצעדים שנקטה ישראל על-מנת להפריד את רצועת עזה מן הגדה המערבית, ובהם חסימת תנועה של פלסטינים בין שני האזורים ויצירת מסגרת משפטית המיועדת, ככל הנראה, לבידודה של רצועת עזה מישראל ומן הגדה המערבית. קראו עוד »

סינון לפי שנה


סינון לפי נושא

נקה הכל
סננו

עוד בפרסומים ומידע

פרסומים
גרפים