פרסומים

2010

פגיעה בהשכלה הגבוהה הפלסטינית כתוצאה מההפרדה בין רצועת עזה לגדה המערבית
מאי 2010. דף המידע מתאר כיצד ההפרדה בין רצועת עזה לגדה המערבית תורמת לקפיאת מערכת ההשכלה הגבוהה ברצועה על שמריה, פוגעת בשאיפותיהם של צעירי הרצועה להתפתחות אישית ומקצועית, ומסכלת את תקוותיהם לתרום באמצעות ההשכלה שירכשו לבניית חברה אזרחית משכילה, מתוקנת ומשגשגת ברצועת עזה. קראו עוד »

פגיעה בחברה האזרחית הפלסטינית כתוצאה מההפרדה בין רצועת עזה לגדה המערבית
מאי 2010. דף המידע מתמקד בפגיעה של הגבלות התנועה בין רצועת עזה לגדה המערבית בארגונים בלתי ממשלתיים ובעובדיהם. ההפרדה בין עזה והגדה פוגעת באפשרות של הארגונים לפעול לטובת הציבור, תורמת לקפיאת החברה האזרחית בעזה על שמריה, ומעמיקה את הפערים שבין החברה הפלסטינית בעזה לזו שבגדה. קראו עוד »

פירוד משפחות כתוצאה מההפרדה בין רצועת עזה לגדה המערבית
מאי 2010. דף המידע מתאר את מדיניות הניתוק בין רצועת עזה לגדה המערבית, אשר יוצרת חיץ כמעט בלתי עביר בין עזה והגדה, ובכך מונעת קשרים שגרתיים עם בני המשפחה המורחבת, ואף פוגעת בשלמותן של משפחות גרעיניות, מפרידה בני זוג ומרחיקה הורים מילדיהם. קראו עוד »

פגיעה בקשרי המסחר כתוצאה מההפרדה בין רצועת עזה לגדה המערבית
מאי 2010. האפשרות להתפרנס בכבוד ברצועת עזה, לקיים חברה יצרנית ולפתח כלכלה עצמאית, הולכת ומתפוגגת עם המשך הסגר על הרצועה, הכולל הגבלות על הקשר בין רצועת עזה והגדה המערבית. מעבר לפגיעה בחברה ובכלכלה של כל אחד מהאזורים, הניתוק ביניהם מטרפד את התפתחותה של כלכלה פלסטינית אחת. קראו עוד »

שאלות נפוצות – מעבר סטודנטים מעזה לגדה המערבית
מאי 2010. עמותת גישה משיבה לשאלות בנוגע להגבלות על מעבר סטודנטים בין עזה לגדה המערבית, ובתוך כך מתארת את מערכת ההשכלה הגבוהה ברצועה ובגדה, מסבירה מדוע סטודנטים מעזה שהתקבלו ללימודים באוניברסיטאות בגדה אינם יכולים להגיע ללימודיהם, ומבהירה כי מניעת המעבר אינו בשל איומים ביטחוניים קונקרטיים שמציבים סטודנטים. קראו עוד »

שאלות נפוצות – פירוד משפחות בין רצועת עזה לגדה המערבית
מאי 2010. עמותת גישה משיבה לשאלות בנוגע לפירוד משפחות שנגרם כתוצאה מהגבלות התנועה בין עזה לגדה המערבית, ובתוך כך מסבירה מה מונע מתושבי רצועת עזה לעבור לגדה לצורך איחוד משפחות, מפרטת מהם הקריטריונים הנוקשים למעבר כזה, ומבהירה כי מניעת המעבר אינו בשל איומים ביטחוניים קונקרטיים שמציבים בני המשפחה. קראו עוד »

מסגרת משפטית: הסוחרים והכלכלה – זכויות ומחויבויות מתוקף המשפט הבינלאומי והישראלי
מאי 2010. נייר העמדה בוחן את החקיקה הצבאית הישראלית ואת החלטות הממשלה אשר מגבילות את תנועת הסחורות בין הגדה המערבית לרצועת עזה ומונעות מסוחרים לנוע בין שני האזורים, ומציג את מחויבויותיה של ישראל בהקשר זה מתוקף המשפט הבינלאומי ומתוקף הסכמי אוסלו. קראו עוד »

מסגרת משפטית: פירוד משפחות – זכויות ומחויבויות מתוקף המשפט הבינלאומי והישראלי
מאי 2010. נייר העמדה בוחן את החקיקה הצבאית הישראלית אשר מפרידה בין בני משפחות פלסטיניות המפוצלות בין רצועת עזה והגדה המערבית, ומציג את מחויבויותיה של ישראל בהקשר זה מתוקף המשפט הבינלאומי ומתוקף הסכמי אוסלו. קראו עוד »

מסגרת משפטית: השכלה גבוהה – זכויות ומחויבויות מתוקף המשפט הבינלאומי והישראלי
מאי 2010. נייר העמדה בוחן את החקיקה הצבאית הישראלית ואת החלטות בית המשפט בנוגע לתנועת סטודנטים בין הגדה המערבית ורצועת עזה, ומציג את מחויבויותיה של ישראל בהקשר זה מתוקף המשפט הבינלאומי ומתוקף הסכמי אוסלו. קראו עוד »

שאלות נפוצות: איום ההרחקה מהגדה המערבית והצו החדש בדבר מניעת הסתננות
אפריל 2010. ב-13.4.10 נכנס צו חדש לתוקף בגדה המערבית, המהווה תיקון לצו הקיים בדבר “מניעת הסתננות”. הצו החדש מנוסח בצורה מאד עמומה. מסמך זה הוכן כדי לתת תשובות לשאלות בדבר משמעות הצו, ככל שניתן להבין מלשונו, מהנהלים שקדמו לתיקונו ומהצהרותיהם השונות של גורמים רשמיים ישראליים. קראו עוד »

2009

מתחת לקו האדום – הרס התשתיות ברצועת עזה
אוגוסט 2009. דו”ח זה מתאר כיצד מדיניות הסגר הישראלית גרמה לקריסת התשתיות ברצועת עזה על ידי החלשתן לפני המתקפה, הפצצתן, ומניעת האפשרות לשקמן כיאות. בנוסף, מפרט הדו”ח את ההשלכות החמורות שנודעו לכך על חיי התושבים, ומנתח את אחריותה המשפטית של ישראל. קראו עוד »

מסמך ארגוני זכויות אדם לועדת גולדסטון
יוני 2009. מסמך שמאגד מידע מטעם גישה ושישה ארגוני זכויות אדם ישראליים נוספים לוועדת גולדסטון, שחקרה טענות בדבר הפרות זכויות אדם שביצעו הצדדים במהלך מבצע “עופרת יצוקה”. המסמך מתמקד בהפרות זכויות אדם להן אחראית ישראל, ובראשן ענישה קולקטיבית, ופגיעה לא מידתית ובלתי מובחנת באזרחים. קראו עוד »

מסלול מכשולים: הגבלות על יציאת סטודנטים מעזה
יולי 2009. החל מיוני 2008 מתנה ישראל יציאתם של סטודנטים, אשר עומדים בקריטריונים הנוקשים שקבעה ליציאה ללימודים לחו”ל, בליווי פיזי בידי דיפלומטים ממעבר ארז, דרך ישראל והגדה, עד למעבר גשר אלנבי וירדן. דרישה בלתי הגיונית ובלתי חוקית זו ניצבת במרכזו של הדו”ח. קראו עוד »

סינון לפי שנה


סינון לפי נושא

נקה הכל
סננו