עשר שנים של סגר, בגרפים

ספטמבר 2017. פרסום המציג באמצעים גרפיים את הדינמיקה של עשר שנות סגר ומספק הקשר לשינויים אלה, בהסתמך על מעקב רב-שנים אחר מגמות וניתוחן.

לקריאת המסמך (PDF)

 

     

עוד בפרסומים ומידע

פרסומים
גרפים