ערכת נהלים: מדריך לנהלי הרשויות הישראליות המפרטים את מדיניות הגבלת התנועה מעזה ואליה

עדכון: באוקטובר 2019 פורסם מדריך מעודכן לנהלים. לעיון במדריך לחצו כאן

מרץ 2016. מדינת ישראל מגבילה תנועת אנשים דרך שטחה מרצועת עזה ואליה. נהלי הרשויות הישראליות אשר מפרטים את מדיניות הגבלת חופש התנועה משפיעים באופן ישיר ומקיף על חייהם של תושבי רצועת עזה. זאת, בין היתר, על-ידי צמצום נגישותם לפרנסה, ללימודים אקדמאיים ולהזדמנויות שונות מחוץ לרצועה. בנוסף, הנהלים מגבילים גם את חופש התנועה של תושבים זרים המבקשים לבקר בתחומי הרצועה, ובכך משפיעים על התפתחותה של רצועת עזה ועל קשריה עם גורמים בינלאומיים.

חלק גדול מהנהלים אינם מפורסמים לציבור בשפה הערבית, ודבר קיומם אינו ידוע לתושבי רצועת עזה, לזרים המבקשים להיכנס לתחומי הרצועה, או לבאי כוחם. בשל כך, הפונים אל הרשויות הישראליות אינם יודעים על פי אלו קריטריונים עליהם להגיש את בקשותיהם ועל פי אלו קריטריונים הן נדחות או מאושרות. לרוב, אין ברשותם הטפסים המתאימים, או רשימת המסמכים הנדרשים והם אינם מכירים את ההליך המתאים להגשת הבקשות.

גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע – הינו ארגון זכויות אדם ישראלי שמטרתו היא הגנה על הזכות לחופש תנועה של פלסטינים, בדגש על פלסטינים תושבי רצועת עזה. בחלוף עשור של מתן סיוע משפטי לתושבי רצועת עזה בהגנה על זכותם לחופש תנועה, החלטנו לשתף את קהלי היעד: פלסטינים, תושבים זרים, ועיתונאים, במידע, בידע ובניסיון הרבים אשר נצברו במהלך עבודתנו, ולחבר מסמך זה, על מנת לאפשר לתושבי הרצועה, תושבי הגדה, ישראלים וזרים המבקשים לממש את זכותם לחופש תנועה, להתנהל בהצלחה בכוחות עצמם אל מול הרשויות הישראליות.

למסמך המלא, לחצו כאן.

     

עוד בפרסומים ומידע

פרסומים
גרפים