סקר: לשליש מתושבי הרצועה משפחה בגדה, מז’ ירושלים וישראל

19 בדצמבר, 2013. סקר שבדק את היקף הקשרים המשפחתיים בין עזה לגדה ולישראל עבור ארגון גישה מגלה כי ל-26% מתושבי רצועת עזה יש קרובי משפחה בגדה המערבית. ל-7% מהתושבים ברצועה יש קשרי משפחה מדרגה ראשונה בגדה המערבית, ול- 19%  יש קשרי משפחה מדרגה אחרת. בנוסף, ל-15% מהתושבים ברצועה, יש קשרי משפחה בישראל ו/או בירושלים המזרחית. בסך הכל, ל- 31% מתושבי הרצועה יש קרובי משפחה בישראל, בירושלים המזרחית או בגדה. 70% מאלה, על-פי הסקר, שומרים על קשר עם קרוביהם, אולם רובם (56%) שומרים על הקשרים באמצעות הטלפון או האינטרנט, ואחוז קטן (9%) נפגשים עם קרוביהם פנים אל פנים.

הסקר בוצע על-ידי המרכז הפלסטיני למחקרי מדיניות וסקרים בראשותו של ד”ר ח’ליל שקאקי. הוא נערך בחודש ספטמבר 2013, וכלל ראיונות פנים אל פנים של 1270 נסקרים אינדיבידואלים ברצועת עזה שנבחרו באופן ייצוגי ורנדומלי. 

תוצאות הסקר בעזה

קרובי משפחה בגדה המערבית

ל-26.4% מתושבי רצועת עזה יש קרובי משפחה מדרגה כלשהי בגדה המערבית

 • ל-7.2% מתושבי רצועת עזה יש  קרובי משפחה מדרגה ראשונה בגדה המערבית
 • ל-10.4% מתושבי רצועת עזה יש קרובי משפחה מדרגה שניה בגדה המערבית
 • ל-8.8% מתושבי רצועת עזה יש קרובי משפחה מדרגה אחרת בגדה המערבית
 • ל-17.6% מתושבי רצועת עזה יש קרובי משפחה מדרגה ראשונה או שנייה בגדה המערבית

קרובי משפחה בירושלים המזרחית

ל-8.5% מתושבי רצועת עזה יש קרובי משפחה בירושלים המזרחית

 • ל-1.4% מתושבי רצועת עזה יש קרובי משפחה מדרגה ראשונה בירושלים המזרחית
 • ל-3.7% מתושבי רצועת עזה יש קרובי משפחה מדרגה שנייה בירושלים המזרחית
 • ל-3.4% מתושבי רצועת עזה יש קרובי משפחה מדרגה אחרת בירושלים המזרחית

קרובי משפחה בישראל

ל-6.7% מתושבי רצועת עזה יש קרובי משפחה מדרגה כלשהי בישראל

 • ל-0.7% מתושבי רצועת עזה יש קרובי משפחה מדרגה ראשונה בישראל
 • ל-3.2% מתושבי רצועת עזה יש קרובי משפחה מדרגה שנייה בישראל
 • ל-2.7% מתושבי רצועת עזה יש קרובי משפחה מדרגה אחרת בישראל

תוצאות נוספות:

ל-31% מתושבי עזה יש קרובי משפחה בגדה המערבית או בירושלים המזרחית או בישראל

 • 70% מתוכם שומרים על קשר עם קרובי המשפחה שלהם
 • רק 9.2% מאלה שיש להם קרובי משפחה באחד משלושת המקומות נפגשו פנים אל פנים עם קרובי המשפחה שלהם.
 • הרוב 56.4% שומרים על קשר באמצעות אינטרנט, טלפון או דואר (לא מקיימים פגישות).

ההגבלות הנוקשות שישראל מיישמת באמצעות הקריטריונים הצרים למעבר אנשים, מונעות מכשליש מתושבי עזה מלפגוש את הקרובים שלהם בגדה או בישראל או בירושלים המזרחית. על-פי הסקר רק 9% מאלה (שיש להם קרובי משפחה) הצליחו לפגוש את קרוביהם פנים אל פנים.

     

עוד בפרסומים ומידע

פרסומים
גרפים