מעבר סטודנטים מעזה לגדה

לקריאת דף המידע »

לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה, בספטמבר 2000, הטילה ישראל איסור גורף על מעבר פלסטינים מעזה לגדה המערבית לצורך לימודים. מאז הקמתו בשנת 2005, עתר ארגון 'גישה' שלוש פעמים לבג"ץ במטרה לבטל איסור זה. חמש האוניברסיטאות בעזה אינן מלמדות מספר תחומים שניתן ללמוד בגדה, וישנם סטודנטים שמעדיפים ללמוד בגדה המערבית, גם אם תכנית הלימודים שלהם קיימת ברצועה.

בשנת 2007 המליץ בג"ץ למדינה להקים מנגנון חריגים עבור מקרים יוצאי דופן, סטודנטים שליציאתם ללימודים בגדה יהיו "השלכות הומאניות חיוביות". מנגנון כזה טרם הוקם.

לאחרונה הגיש ארגון 'גישה' עתירה בשמן של חמש סטודנטיות המעוניינות להשלים את לימודי התואר השני אותם החלו בגדה. ארבע מהעותרות הן בשנות ה-30 וה-40 לחייהן. הן התחילו ללמוד לתארים בנושאי מגדר, דמוקרטיה וזכויות אדם באוניברסיטת ביר-זית לפני פרוץ האינתיפאדה, ובשנת 2000 נאלצו להפסיק את לימודיהן. העותרת החמישית היא צעירה המעוניינת ללמוד משפטים באוניברסיטת ביר-זית, המקום היוקרתי ביותר ללימודי משפטים ברשות הפלסטינית. בג"ץ המליץ למדינה לשקול מחדש את החלטתה לא לאפשר לסטודנטיות לצאת ללימודים, אולם המדינה נשארה איתנה בדעתה, גם אחרי שהוצא לה צו על תנאי. החודש קיבל בג"ץ את עמדת המדינה ודחה את העתירה. השופט רובינשטיין תמך בהוצאת צו המורה למדינה להקים וועדת חריגים, ואילו השופטים נאור וזילברטל התנגדו. 

ב'גישה' אנו מאמינים שלסטודנטים מעזה יש את הזכות ללמוד בכל האוניברסיטאות הפלסטיניות, ברצועה ובגדה. על ישראל להסיר את האיסור הגורף על מעבר סטודנטים מעזה לגדה, ולאמץ מדיניות שמשקפת את חובותיה, את האינטרסים ארוכי הטווח שלה ואת האתגרים הביטחוניים שבפניהם היא ניצבת. איסור חסר הבחנה על מעברם של סטודנטים, במיוחד של צעירים, לגדה המערבית אינו עונה לדאגות הביטחוניות הלגיטימיות של ישראל. הוא רק מונע מהם לממש הזדמנויות ללמוד, להתפתח ולבנות לעצמם עתיד טוב יותר.

לקריאת דף המידע »

מעבר סטודנטים מעזה לגדה מאת gisha_access

     

עוד בפרסומים ומידע

פרסומים
גרפים