עבודת פלסטינים בישראל: ההחמצה הגדולה והתיקון האפשרי

מאי 2012

לקריאת נייר העמדה לחצו כאן

ב-12 במאי 2011 חתם פרופסור צבי אקשטיין, אז המשנה לנגיד בנק ישראל, על דו"ח הוועדה שבחנה לעומק את סוגיית עבודתם של פלסטינים בישראל. הוועדה, שבראשה עמד, ושמונתה על ידי הממשלה וכללה נציגים מכל הרשויות הרלוונטיות לנושא , הגיעה לאחר שנה וחצי למסקנה כי מדובר בפעילות כלכלית שמועילה בדרכים רבות לכל הצדדים. באופן ישיר, הפועלים נהנים מפרנסה, לכלכלה הפלסטינית נוספת הכנסה משמעותית, והמעסיקים הישראלים מרוויחים כוח עבודה זול יחסית. באופן עקיף, קבעה הוועדה, העסקת פלסטינים מועילה לישראל גם בהיבט הביטחוני והמדיני, והיא עדיפה על העסקת עובדים זרים.

כמעט שנה לאחר הגשתו, דו"ח וועדת אקשטיין נמצא עדיין במשרד ראש הממשלה וטרם פורסם. לא ברור אם נערך דיון במסקנותיו, ואם התקבלו החלטות כלשהן על בסיסן. בנייר עמדה זה נחשוף מידע, שהתקבל במסגרת הפעילות המשפטית של 'גישה' בשיתוף עם 'קו לעובד' , הממחיש את מידת חוסר התיאום ששורר בין גופי המדינה השונים בכל הנוגע להעסקת פלסטינים בישראל כיום. נראה גם כיצד מצב זה גורם להחמצת הפוטנציאל הגלום בעבודת פלסטינים, פותח פתח לשחיתות ומהווה מפגע ביטחוני.

לקריאת נייר העמדה לחצו כאן

עבודת פלסטינים בישראל: ההחמצה הגדולה והתיקון האפשרי by gisha_access

     

עוד בפרסומים ומידע

פרסומים
גרפים