כובשים מנותקים: מעמדה המשפטי של רצועת עזה

ינואר 2007

לקריאת הדו"ח לחצו כאן

הדו"ח מנתח את מעמדה המשפטי של עזה אחרי ה"התנתקות", וקובע כי ישראל מוסיפה לשלוט על הגבולות, המרחב האווירי, המים הטריטוראליים, מרשם האוכלוסין ומערכת המיסוי ברצועת עזה, ומשום כך היא מוסיפה לחוב חובות משפטיות כלפי תושבי עזה באותם תחומים.

לקריאת הדו"ח לחצו כאן

כובשים מנותקים: מעמדה המשפטי של רצועת עזה by gisha_access

     

עוד בפרסומים ומידע

פרסומים
גרפים