כובשים מנותקים: מעמדה המשפטי של רצועת עזה – תקציר

ינואר 2007

לקריאת התקציר לחצו כאן

תקציר לדו"ח גישה, המנתח את מעמדה המשפטי של עזה אחרי ה"התנתקות", וקובע כי ישראל מוסיפה לשלוט על הגבולות, המרחב האווירי, המים הטריטוריאליים, מרשם האוכלוסין ומערכת המיסוי ברצועת עזה, ומשום כך היא מוסיפה לחוב חובות משפטיות כלפי תושבי עזה באותם תחומים.

לקריאת התקציר לחצו כאן

     

עוד בפרסומים ומידע

פרסומים
גרפים